Presentasjon på SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag Q2 2015

Presentasjonen ble holdt  av

Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør 

18.august 2015


  • Resultat før skatt: 183 mill. kroner (336 mill. kroner)
  • Egenkapitalavkastning: 9,7 % (21,7 %) Utlånsvekst 12,3 % (5,0 %)
  • Innskuddsvekst 12,2 % (10,5 %)
  • Redusert mislighold og tapsutsatte engasjementer
  • AIRB-godkjennelse

Kontaktpersoner

Geir-Egil Bolstad
Finansdirektør (CFO) og Viseadministrerende direktør
+47 918 82 071