Bankens virksomhet


SpareBank 1 Oslo Akershus tilbyr et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. Banken skal framstå som en profesjonell rådgiver og totalleverandør av finansielle tjenester med en produktbredde som skal dekke kundenes behov gjennom ulike livsfaser.


Vi skal utvikle nye tjenestetilbud og produkter for eksisterende kunder og nye kundegrupper i markedet.

SpareBank 1 Oslo Akershus tilbyr produkter innen finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling, forsikring og økonomisk rådgivning.

Via EiendomsMegler 1 Oslo Akershus tilbyr vi også eiendomsmegling.

De enkelte produktene/tjenestene er beskrevet i mer detalj i de følgende avsnitt.

Finansiering

SpareBank 1 Oslo Akershus tilbyr finansieringsprodukter til personkunder, bedriftskunder og offentlig sektor. Produktene omfatter finansiering både med og uten sikkerhet. Det tilbys avdragslån med flytende rente, fast rente og kontokreditter. Vårt formål er å være et kredittforetak som utsteder obligasjoner med særskilt sikkerhet i selskapets portefølje. Banken vil som en bank med sterk kapitalisering samt økt forvaltningskapital kunne refinansiere de eksisterende obligasjonslån.

Sparing/plassering

SpareBank 1 Oslo Akershus tilbyr spareprodukter til person- og bedriftskunder. Produktene er innenfor følgende kategorier:

  - Innskuddsprodukter
  - Aksje- og rentefond
  - Garanterte produkter
  - Spareforsikring
  - Eiendomsprodukter

Forsikring
SpareBank 1 Oslo Akershus tilbyr person- og skadeforsikring til person- og bedriftskunder. De viktigste produktene er kollektiv pensjon, livs- og uføredekninger, samt forsikring av hus/hjem og bil. Produktene leveres av SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring som er heleide datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

Betalingsformidling
SpareBank 1 Oslo Akershus tilbyr betalingsprodukter til personkunder, bedriftskunder og offentlig sektor. Banken har et bredt utvalg av både automatiserte/selvbetjente løsninger og manuelle tjenester. De viktigste produktene er betalingskort, nettbank, telefonbank, mobilbank og bedriftsnett. Leverandør av produktene er banken selv - alene, gjennom SpareBank 1-samarbeidet, eller gjennom Nets.

Eiendomsmegling og -forvaltning
SpareBank 1 Oslo Akershus tilbyr eiendomsmegling gjennom eierandelen i EiendomsMegler 1 Oslo Akershus.

 


Pressekontakt

Bjørn-Inge Haugan
Kommunikasjonssjef
+47 979 77 997