Første bank med kundeutbytte på lån og innskudd

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og den første banken i Norge som utbetaler kundeutbytte.

1. april fusjonerte SpareBank 1 Oslo Akershus med Sparebanken Hedmark og fikk navnet SpareBank 1 Østlandet.– Visjonen for den fusjonerte banken er «sammen om å skape». Å dele ut kundeutbytte er i tråd med våre grunnverdier som sparebank, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i SpareBank 1 Østlandet.

Deler bankens overskudd

– Kundene vil årlig kunne få penger tilbake på konto, men beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er, og hvor stort lån og innskudd kundene har.

Kundeutbytte ble lansert med virkning fra og med 2017. Det gjelder for alle som allerede er kunde i banken, men også for de som velger å bli kunde i løpet av året. Utbyttet beregnes fra datoen du oppretter et lån, eller setter inn penger.

Slik kan du få kundeutbytte

Du kan få utbytte på både lån og innskudd. Kriteriene er satt slik at kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd og/eller lån i banken på inntil 2 millioner.

– Har du fullt opptjeningsgrunnlag, med to millioner kroner i lån og to millioner kroner i innskudd gjennom hele året, vil du kunne få inntil 8.000 kroner i kundeutbytte, forklarer Richard Heiberg.

– Dette er et virkelighetsnært eksempel der beløpet vil monne i en gjennomsnittlig husholdning.

Ikon, sparegris
Eksempel:
  • Banken tjener 1 milliard kroner
  • Vi vil da kunne dele ut ca 165 millioner kroner i utbytte til kundene
  • Dette kan bety inntil 4 000 kroner rett inn på konto, hvis du gjennom hele året har
    to millioner kroner i lån.
  • Har du også 2 millioner i innskudd vil du kunne få til sammen 8 000 kroner i
    utbytte.
  • Dette er et virkelighetsnært eksempel og vil utgjøre beløp som teller i en vanlig husholdning. 

Første og eneste sparebank med kundeutbytte

SpareBank 1 Østlandets formål er å drive banken godt. God bankdrift betyr god avkastning på egenkapitalen og fornøyde kunder. Nå ønsker banken å dele av sitt overskudd med både eiere og kunder. Bra business for banken er bra business for kundene.

Hvorfor ikke sette ned renta til alle?

– Vi skal være konkurransedyktige på rente. På toppen av dette kan du få kundeutbytte basert på hvor mye lån eller innskudd du har i banken, forteller Richard Heiberg.

Rentene på lån og innskudd blir fastsatt helt uavhengig av kundeutbytte, blant annet ut fra konkurranseforhold og prisen på penger i markedet. Om bankens overskudd av ulike årsaker skulle svekkes, må vi likevel ha konkurransedyktige renter. I et år med lavere overskudd kan derimot banken komme til å utbetale enten mindre eller ingenting i kundeutbytte.Kundeutbytte er altså et årlig beløp basert på bankens overskudd (etter skatt) fra år til år.

Les mer