To banker blir én

Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus slår seg sammen. Bruk banken som før.Nytt navn og ny logo

Grundige markedsundersøkelser blant kundene våre viser at SpareBank 1 Østlandet er det klart foretrukne navnet for den sammenslåtte banken.

Bankens øverste organ representantskapet, hvor også kunder er valgt inn, har vedtatt navnet.

Bytte av logo vil skje gjennom året. Fram til oktober kan du oppleve at den nye logoen vil bli brukt parallelt med de to "gamlebankenes" logo.