Konsernledelsen


Her er konsernledelsen

Navn, Stilling: 

Torbjørn Vik, Adm. Direktør              

Geir-Egil Bolstad, Viseadm. Direktør        

Marianne Uppman, Juridisk Direktør 

Gudrun Michelsen, Direktør Risikostyring og Compliance

Espen Mejlænder-Larsen, Direktør Fagbevegelse

Ebbe C. Hansen, konstituert Direktør Personmarked                                                      

Monica Hoff Mathisen, Direktør Bedriftsmarked

Jon Olav Halgunset, konstituert Adm. Direktør  EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS

 


Se også