Styret


Her er styret 

 

Navn, Styreposisjon:   
Richard Heiberg, Styreleder
Roar Flåthen, Nestleder
Tore Anstein Dobloug, Styremedlem
Jan Egil Pedersen, Styremedlem
Knut Oscar Fleten, Styremedlem
Finn Haugan, Styremedlem
Tore Bjørnov, Styremedlem
Arve Bakke, Styremedlem
Dordi Formoe, Ansattvalgt styremedlem

 


Se også