Selskapsinformasjon

SpareBank 1 Oslo Akershus

Navn på selskapet Bank 1 Oslo Akershus AS
Besøksadresse SpareBank 1 Oslo Akershus
Youngsgate 5
0181 Oslo
Postadresse SpareBank 1 Oslo Akershus
Postboks 778, Sentrum
0106 Oslo
E-postadresse 07040@sparebank1.no
Telefonnummer 07040 (fra utlandet: +47 915 07040)
Telefaksnummer (+47) 21 02 50 51
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 910 256 351
Tillatelse
Bank 1 Oslo Akershus AS har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90