Selskapsinformasjon

SpareBank 1 Østlandet

Navn på selskapet SpareBank 1 Østlandet
Besøksadresse Strandgata 15
2317 Hamar
Postadresse Postboks 203
2302 Hamar
E-postadresse 07040@sparebank1.no
Telefonnummer 915 07040 (fra utlandet: +47 915 07040)
Telefaksnummer (+47) 62 53 46 75
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 920 426 530
Tillatelse
SpareBank 1 Østlandet har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90