Visjon og verdier

Vår visjon er «Kunden opplever trygghet, nærhet og en enklere hverdag».

Kundens ønsker og behov står i fokus. Kunden skal føle tillit til banken og få utført tjenester i de kanaler kunden måtte ønske.

Banken skal legge til rette for enkle prosesser og tilby produkter som har verdi for kunden.

Verdier «Nær, dyktig og rask»
Banken skal være tilgjengelig for kunden, tilby god kvalitet på produkter og tjenester på en forsvarlig og effektiv måte.