Presse

Bank 1 Oslo Akershus AS benytter markedsnavnet SpareBank 1 Oslo Akershus og tilbyr produkter innen områdene finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling, forsikring og økonomisk rådgivning. 

Gjennom datterselskapet EiendomsMegler 1 tilbyr banken også eiendomsmeglertjenester.
Salg av produkter skal være basert på rådgivning med høy kompetanse og kvalitet.


Pressekontakt

Bjørn-Inge Haugan
Konsernmarkedssjef
+47 979 77 997

Se også