Innlandets matpris 2017

Hvem vil du skal vinner heder, ære og 25.000 kroner?
SpareBank 1 Østlandet og Hedmark, Oppland og Akershus Bondelag deler ut en pris til en god ambassadør for lokale råvarer.


Hvem fortjener å vinne?

Alle som ønsker kan foreslå kandidater til å vinne prisen på 25.000 kr. Kandidaten du foreslår bør inneha en eller flere av følgende kriterier:

  • Fremmer mat og landbruket på en positiv måte
  • Er nyskapende, fremtidsrettet og viser innovasjonsevne
  • Er en god ambassadør og bidrar til økt optimisme og rekruttering i næringen
  • Har forankring i Hedmark, Oppland eller Akershus med fokus på lokalprodusert mat.
Alle kan foreslå kandiater frem til 5. september 2017.
 

Slik gjennomføres konkurransen

Alle kan foreslå kandidater frem til 5. september 2017. Av alle kandidatene som foreslås i konkurransen, vil representanter fra SpareBank 1 Østlandet og  bondelaget plukke ut fire bedrifter som går videre til en åpen avstemning på nett.

De fire utvalgte kandidatene vil synliggjøres via våre og bondelaget sine nett- og Facebooksider i september, slik at alle som ønsker kan gi sin stemme. Avstemningen vil foregå fra 6. til 13 september. Vinneren er den av de fire som får flest stemmer. Vinneren blir presentert på Midt i Matfatet 17. september 2017.


Hvem kan delta?
Alle kan foreslå en kandidat til Innlandets matpris. Kandidaten kan være en enkeltperson eller en bedrift.

Hvem kan foreslås?
Kandidaten du foreslår bør inneha en eller flere av følgende kriterier:

  • Fremmer mat og landbruket på en positiv måte
  • Er nyskapende, fremtidsrettet og viser innovasjonsevne
  • Er en god ambassadør og bidrar til økt optimisme og rekruttering i næringen
  • Har forankring i Hedmark, Oppland eller Akershus med fokus på lokalprodusert mat.

Du kan foreslå kandidater frem til 5. september 2017. 

Hva er premien?
Kandidatene konkurrerer om en premie på kr 25.000,-.

Når og hvordan vet jeg hvem som har vunnet?
Av alle kandidatene som foreslås i konkurransen, vil representanter fra SpareBank 1 Østlandet og  bondelaget plukke ut fire kandidater. Disse vil synliggjøres via Facebook og de respektives nettsider i september, slik at alle som ønsker kan være med å stemme frem sin favoritt. 

Avstemningen mellom de fire utvalgte kandidatene avholdes mellom 6. til 13 september. Vinneren er den av de fire som får flest stemmer. Vinneren blir presentert på Midt i Matfatet 17. september 2017.

Hva skjer med mine personopplysninger?
Du legger ikke igjen personopplysninger. Du skal kun registrere informasjon om den du mener bør vinne.

SpareBank 1 Østlandet som administrator
Som administrator forbeholder banken seg retten til å slette innlegg med personangrep, diskriminerende ytringer, reklame, pornografi, innhold som strider mot opphavsrett eller som på annen måte strider mot norsk lov.
Det samme gjelder innlegg som er irrelevante, i den forstand at de omhandler helt andre temaer enn beskrevet i konkurransereglene.

Diskvalifisering ved regelbrudd
SpareBank 1 Østlandet forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltagere som jukser eller bryter konkurransereglene.

Endring i konkurransereglene
SpareBank 1 Østlandet forbeholder seg retten både før, under og etter konkurransen, til å gjøre endringer i konkurransen og dens vilkår for å delta.

Aksept av konkurransereglene
Ved å delta i konkurransen har deltakeren akseptert disse konkurransereglene.