Bil, ikon

Årsavgift blir trafikkavgift

I 2018 blir årsavgiften omdøpt til trafikkavgift til staten. Det er forsikrings­selskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkavgift til staten

Det er regjeringen som har bedt forsikringsselskapene om å fakturere årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen, for å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader.

Trafikkavgiften vil stå som en egen linje på forsikringsavtalen din slik at du ser hva du betaler i forsikringspris og hva som er avgift til staten.

Er du kunde i SpareBank 1 får du dette på fakturaen din etter september 2017.

Hva betyr endringen for deg?

Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten.

Omleggingen vil gi deg større fleksibilitet. I dag betaler du årsavgiften i en stor sum én gang i året. Trafikkavgiften blir fordelt på samme måte som betalingen av forsikringen din. Har du fordelt forsikringen på 12 måneder, vil også avgiften fordeles månedlig. 

Har du satt en beløpsgrense på AvtaleGiroen din? Husk å endre denne til det nye beløpet slik at betalingen kan trekkes som før. Se hvordan du gjør det her.


Hva lurer andre på?

Hva er trafikkavgift?

 • Trafikkavgift er en avgift til staten. Trafikkavgift erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkavgiften kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.

 • Ansvarsforsikring er den lovpålagte, obligatoriske forsikringen på kjøretøy.

 • Bil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor og lignende.

Hva skjer hvis...

 • For kjøretøy som veier 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkavgift til oss for slike kjøretøy.

 • Trafikkavgift skal betales samtidig som du betaler forsikring på de kjøretøyene du eier. Har du en felles faktura for alle kjøretøyene du eier, betales trafikkavgift samtidig for disse kjøretøyene.

 • Når du selger kjøretøyet, trenger du ikke lenger forsikring. Du må derfor si opp forsikringen dagen etter kjøretøyet er solgt. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkavgift. Merk deg at: Ny eier må tegne forsikring og betale trafikkavgift til sitt forsikringsselskap for resten av året.

 • Dersom du har avregistrert kjøretøyet og har levert skiltene til Statens vegvesen, trenger du ikke å betale ansvarsforsikring for kjøretøyet. Hvis du har avsluttet ansvarsforsikringen, skal du heller ikke betale trafikkavgift.

 • Du skal verken betale forsikring eller trafikkavgift etter at du har vraket kjøretøyet. Viktig: For at du skal slippe forsikrings- og trafikkavgiften-krav, må du gi beskjed til Statens vegvesen og levere skiltene. 

 • Når du har meldt et kjøretøy stjålet til politiet skal du ikke betale forsikring, frem til kjøretøyet eventuelt blir funnet igjen. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale trafikkavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

 • Dersom du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, og si opp ansvarsforsikringen. Da skal du heller ikke betale trafikkavgift.

Om betaling

 • Trafikkavgift skal betales samtidig som du betaler forsikringen din. Betaler du forsikringen hver måned, skal du også gjøre det samme med trafikkavgift. Betaler du forsikringen din én gang i året, betaler du avgift én gang i året. 

 • På samme måte som årsavgiften har gjort, fastsettes størrelsen på trafikkavgift av Stortinget for hvert år. For 2016 er for eksempel årsavgiften 3135 kroner for bensinbiler og 445 kroner for el-biler.

 • Forsikringen din fornyes hvert år, men den følger ikke kalenderåret. Hvis du har forsikring med hovedforfall fra og med 1. mars, vil trafikkavgiften være med ny sum for dette året. Har du forfall mellom 1. januar og 28. februar betaler du summen fra året før.

 • Det er Stortinget som vedtar dette, og avgiften blir sannsynligvis vedtatt høsten 2016 i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avgiften gjelder imidlertid først fra 2018.

 • For 2017 skal du betale årsavgift som vanlig i mars. Samtidig vil noen forsikringsselskap starte innkreving av trafikkavgift for 2018 i forbindelse med innkreving av forsikringen som går fra 2017 og inn i 2018. Dersom du betaler forsikringen din en gang i året, vil du betale inn trafikkavgift for deler av 2018 allerede ved hovedforfallet ditt i 2017. Dersom du betaler inn forsikringen hver måned, vil du sannsynligvis betale første gang i desember 2017.

 • Du skal kun betale trafikkavgift for de dagene du betaler forsikringen.

 • Trafikkavgift er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler for forsikringen din. Trafikkavgift er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller el-bil. Trafikkavgift blir også den samme uansett kjørelengde.

 • Dersom du ikke betaler forsikringen din eller trafikkavgift, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. Blir du tatt i kontroll, blir bilen din avskiltet. 

 • Dersom årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkavgift fra og med 2018 når du betaler din obligatoriske ansvarsforsikring. Dersom du betaler forsikringen hver måned, vil du betale trafikkavgift for 2018 for første gang i desember 2017.

 • Du skal betale trafikkavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke bruker kjøretøyet ditt, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkavgift.

 • Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy fra 1.1.2018. Det betyr at du skal betale trafikkavgift fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne summen er per i dag lavere enn for vanlige diesel- og bensindrevne kjøretøy. Ta kontakt dersom du har fått krav om høyere trafikkavgift enn du mener du bør ha.

 • Dersom du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet ditt er i, må du henvende deg til Statens Vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av trafikkavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder og oppdaterer disse opplysningene.

 • Det er ikke ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og derfor heller ingen trafikkavgift.

Bytte forsikringsselskap?