Prisliste

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 Oslo Akershus

BETALING

 • Per betaling

  2,-

  Gebyrfritt for transaksjoner trukket på følgende konti:

  • Ekstra
  • Ekstra Regningskonto
  • LOfavør brukskonto
  • Ungdomskonto
  • Ung/Studentkonto 

  0,-

 •  Overførsel til utlandet:

  Ordinære overføringer til utlandet (papirbaserte/manuelle oppdrag) 

  200,-

  Ordinære overføringer til utlandet levert i elektronisk kanal

  60,-

  Ekspressoverføringer til utlandet

  350,-

  Utstedelse av valutasjekkAlle sjekker til utlandet sendes rekommandert til oppdragsgivers adresse, eller hentes i et av bankens ekspedisjonsteder etter avtale.

  200,-

  SEPA- og forordningsbetalinger levert i elektronisk kanaler

  35,-

  Tillegg for betalinger uten IBAN/BIC/Bank-kode hvor det er påkrevet, samt endring/rettelse av feil i innlevert oppdrag før utsendelse.

  80,-

  Tillegg for fast oppdrag

  50,-

  E-post/telefaksomkostninger

  150,-

  Kansellering av betalingsoppdrag.Omkostninger i utenlandsk bank og evt. kursendringer kommer i tillegg.

  300,-

  Reklamasjon på betalingsoppdrag. Pr. reklamasjon.Evt merkostnader i utlandet kommer i tillegg

  300,-

  Kopi av debet/kreditoppgave

  60,-

  Tillegg for betalinger hvor oppdragsgiver skal betale kostnader i både avsender- og mottakerbank.(Evt merkostnader i utlandet kommer i tillegg)

  150,-

  Omkostninger for betalingsoppdrag som mangler dekning

  50,-

  Overførsel fra utland:

  For beløp t.o.m. kr. 50,-

  0,-

  For beløp fra kr. 51,- tom. kr. 200,-

  20,-

  For beløp fra kr. 201,- tom 1.000,-

  50,-

  For beløp fra 1.001,-

  100,-

  Retur etter anmodning om kansellering

  300,-

 • Per giro. Porto kommer i tillegg per konvolutt.

  10,-

  Kvitteringsliste

  8,-

  Oblat

  15,-

  Retur manglende dekning

  50,-

  Porto kommer i tillegg per konvolutt

 • Overførsel til egen konto i banken

  50,-

  Overførsel til egen konto i banken med melding

  60,-

  Overførsel til egen konto i annen bank

  75,-

  Overførsel til annen kundes konto i banken/annen bank

  75,-

  Manuell overførsel i NOK til konto i annen norsk bank via Swift

  75,-

  Manuell ekspressoverførsel i NOK til konto i annen norsk bank via Swift - banken må varsles

  150,-

  For betaling via mobilbank, telefonbank og nettbank, se egne priser. 

 • Faste oppdrag mellom egne konti i banken

  0,-

  Andre maskinelle faste oppdrag

  15,-

  Manuelt faste oppdrag

  50,-

  Ved manglende dekning på konto (purring). Porto kommer i tillegg

  40,-

 • Giro- videresendes for avregning

  60,-

  Belastning av giro over skranke

  75,-

  Giro betalt kontant i skranke

  150,-

  Girokvittering (oblat)

  15,-

  Tilbakeført anvisning

  75,-

 • Mobilgiro med KID forfall samme dag

  2,-

  Mobilgiro med KID forfall  via forfallsregistret

  2,-

  Mobilgiro med melding forfall samme dag

  5,-

  Mobilgiro med melding via forfallsregistret

  5,-

  Sparekonto med bonus

  10,-

  Mobil overføring mellom egne konti

  0,-

  Ladetjenesten  (Lade mobiltelefon)

  2,-

  Oblat

  15,-

 • Nettgiro m/Kid *

  2,-

  Nettgiro m/melding*

  5,-

  SMS-varsling om eFaktura

  3,-

  Sende SMS til betalingsmottager

  3,-

  Faste oppdrag*

  2,-

  Stoppe betalingen

  5,-

  Igangsette stoppet betaling

  3,-

  Oblat

  15,-

  Kodebrikke

  100,-

  Opphenting av dokumenter som er eldre enn 13 måneder fra Fjernarkiv . Pris per dokument.

  10,-

  * Gebyrfritt for transaksjoner trukket på følgende konti:

  • Ekstra
  • Ekstra Regningskonto
  • LOfavør brukskonto
  • Ungdomskonto
  • Ung/Studentkonto 

   

  0,-

 • Når konto har mottatt innbetaling av en gitt type

  3,-

  Når konto har mottatt innbetaling over en gitt grense

  3,-

  Når betaling i forfallsmappa er blitt stoppet

  3,-

  Når bokført saldo kommer under en valgt grense

  3,-

  Bokført saldo på konto på et fast klokkeslett på valgt ukedag

  3,-

 • Vanlig sjekk

  10,-

  Gavesjekker/Bankremisser

  60,-

  Tilbakevisning av dekningsløs sjekk

  150,-

 • For beløp mellom 0-5000 kroner

  0,-

  For beløp over 5000 kroner

  75,-

 • Telegiro m/Kid *

  2,-

  Stoppe betalingen

  5,-

  Telegiro m/melding*

  5,-

  Igangsette stoppet betaling

  3,-

  Oblat

  15,-

  Gebyrfritt for transaksjoner trukket på følgende konti:

  • Ekstra
  • Ekstra Regningskonto
  • LOfavør brukskonto
  • Ungdomskonto
  • Ung/Studentkonto 
 • Gjelder kun sjekker i NOK trukket på norsk bank.

  Kjøp valutasjekk for beløp opptil kr 200,-. 50%

  Inntil 50,-

  Kjøp valutasjekk for beløp f.o.m. kr 201,- t.o.m. kr 2.000,-

  100,-

  Kjøp valutasjekk for beløp over kr 2.001,-

  200,-

  Uttak valuta minibank

  20,-

 • Oppgjør av konto - Ved overføring av konto til annen bank

  75,-

  Kopi av BBS-bilag

  40,-

  Kopi av kassebilag og sjekker

  60,-

  Kopi av kontoutskrift

  80,-

  Kopiering (Pris pr. kopi)

  10,-

  Telefaks pr. sending innenlands

  60,-

  Telefaks pr. sending utenlands

  75,-

  Utbetalingsanvisning, ikke kunde hos oss

  50,-

  Uttak, ikke kunde hos oss

  100,-

  "Meg selv" sjekk / Øvrige sjekker, ikke kunde hos oss

  50,-

Brukskonto

 • Nominell rente

  0,05 %

 • Nominell rente

  0,05 %

 • D-konto

  0,05 %

 • Årsgebyr SpareBank 1 kort Visa Electron

  kr 0,-

  Brukskonto ungdom

  0,05 %

 • Månedspris

  10,-

  Årsgebyr VISA-kort, med legitimasjon

  300,-

  Årsgebyr VISA-kort, uten legitimasjon

  250,-

  Nominell rente for beløp mellom 0- 50.000 kroner

  0,10 %

  Nominell rente for beløp over 50.000 kroner

  0,10 %

 • Nominell rente

  0,05 %

 • Overtrekksrente alle kontotyper

  18,00 % 

 • Kontohold

  Opprettelse av VPS-konto

  0,-

  Endring av faste kontoopplysninger

  0,-

  Informasjon fra din VPS-konto

  Beholdning per 31.12 (årsoppgave siste år) på papir

  0,-

  Kopi av årsoppgave/endringsmelding tidligere år

  400,-

  Kontoendringer

  Overføring av verdipapirer pr ISIN

  100,-

  Overføring av verdipapirer til egen konto, minimum

  100,-

  Overføring konto til konto hele beholdning

  200,-

  Frigivelse overfor annen megler/bank (pr trans)

  100,-

  Innløsning av obligasjon (put)

  100,-

  Etablering /endring av panterettighet

  300,-

  Innmelding av av handels/spørrefullmakt

  300,-

  Fakturering skjer kvartalsvis

  Årsgebyr

  Årsgebyr vil bli beregnet av samlet markedsverdi av beholdning pr 31.12 siste år, og faktureres i løpet av 1.halvår påfølgende år.

  Beholdning med verdi opp til kr 100.000,00

  0,-

  Beholdning med verdi  f.o.m kr.100.000,00 opp til 1 mill.

  350,-

  Beholdning over 1 mill. Pr. påbegynte mill. 

  100,-

  Fakturagebyr kommer i tillegg pr faktura når bankkonto ikke kan belastes.

  75,-

   Aksjehandel på nett

  Standard løsning med 15 minutters forsinkelse

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde (privat)

  15,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat)

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (proff) 

  370,-

  Market Monitor uten ordredybde (privat) 

  210,-

  Market Monitor med ordredybde (privat) 

  320,-

  Market Monitor med ordredybde (proff) 

  -

 • Renter beregnes av det til enhver tid innestående beløp for alle kontotyper.Ekstra kontoutskrift (gjelder alle innskuddsprodukter) - kr.20,-

 • Renter beregnes av det til enhver tid innestående beløp for alle kontotyper 

   

  GODSKRIVING AV KONTO:Ved innskudd i kontanter renteberegnes beløpet fra og med innskuddsdato. Ved annen godskriving av konto blir beløpet renteberegnet fra og med oppgjørsdagen. 

   

  BELASTNING AV KONTO:Ved uttak i kontanter renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før uttaket.

   

  Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag renteberegnes beløpet til og med siste virkedag før uttaket.Ved annen belastning av konto renteberegnes beløpet til og med kalenderdagen før oppgjørsdagen.

   

  Merk: Med oppgjørsdag menes den kalenderdagen godskriving eller belastning av konti kan inngå i oppgjøret mellom banken/institusjonen og Norges Bank eller på annen måte gjøres opp bankene/ institusjonene imellom. Ved overføring mellom konti i samme bank menes med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontoen(e) skjer.

 • Overtrekksrente

  18 %

  Purregebyr

  64,-

 • Hva koster det å ringe SpareBank 1? 

  915 07 040 (startpris kr 0,59) 1,99 kr per min (mobil)

  915 07 040 (startpris kr 0,59) 0,99 kr per min (fasttelefon)

  Fra mobil og oppringning fra utlandet gjelder egne priser (etter abonnement)

   

  Vi tar forbehold om feil i prislisten

KORT

 • Årspris

  1 kort er gebyrfritt for medlemmer av fordelspakken ungdom/ung/student. Med legitimasjon.

  300,-

  Uten legitimasjon

  250,-

 • Årspris, med legitimasjon

  250,-

  Årspris, uten legitimasjon

  200,-

 • Lading av gavekort (inkludert gavekortomslag)

  40,-

  Varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsel per SMS

  3,-

  Erstatningskort ved ødelagt, mistet eller stjålet kort

  0,-

  Adm.gebyr pr mnd. i inntil 6 mndr. etter utløpsdato

  50,-

  Overføring av restsaldo til nytt kort etter utløpsdato

  65,-

 • Årspris

  0,-

  Tilleggskort        

  0,-

  Varekjøp                                           

  0,-

  Kontantuttak i minibank    

  35,-

  +1% av uttak

  Kontantuttak over skranke

  75,-

  +1% av uttak

  Valutapåslag

  1,75%

  Rentefri periode  

  inntil 45 dager

  Nominell rente

  21,62 % 

  Effektiv rente (15000,- nedbet. på 12 mndr.)

  25,37 % 

  Fakturagebyr eFaktura             

  0,-

  Fakturagebyr papirfaktura  

  35,-

  Overføring fra kredittkort til konto   

   

   1%

  minimum 25,-

 • Årspris

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Kostnader ved bruk:

  Gebyr på varekjøp

  0,-

  Kontantuttak i minibank

  35 kr + 1% av uttak

  Kontantuttak over skranke*

  *Bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  75 kr + 1% av uttak

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 2,5% av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Rente:
  Nominell rente:

  18.30% p.a.

  Effektiv rente**:

  ** Basert på et eksempel på 15.000 kr nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostnad er på 1.281 kroner. Samlet kredittbeløp er på 16.281 kroner.

  19.92% p.a.

  Valutapåslag

  1,75%

  Overtrekksgebyr***

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

  125 kr

  Purregebyr

  Iht. Statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  20 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  Rente beregnes fra dag 1

  Overføring fra kredittkort til konto

  35 kr + 1% av beløp

 • Varekjøp i butikkterminal

  Gebyrfritt for medlemmer i fordelspakken Ekstra

  Gebyrfritt for LOfavør Brukskonto

  Gebyrfritt for medlemmer i fordelspakkene Ungdom og Ung/Student

  2,-

  Varekjøp VISA

  Gebyrfritt for medlemmer i fordelspakken Ekstra

  Gebyrfritt for kunder i fordelspakkene Ungdom og Ung/Student

  Valutapåslag 1,75 % ved uttak/varekjøp i utlandet

  For LOfavør Brukskonto er varekjøp gebyrfritt

  4,-

  Uttak i SpareBank 1s egne minibanker

  Gebyrfritt for medlemmer i fordelspakkene Ekstra,  Ungdom, Ung/Student og for LOfavør Brukskonto

  Uttak i Minibank på hverdager 08.00-16.00 er gratis

  4,-

  Minibank-uttak i annen bank

  Gebyrfritt for medlemmer i fordelspakkene Ungdom og Ung/Student

  Valutapåslag 1,75 % ved uttak/varekjøp i utlandet

  7,-

  MiniBank/kontantuttak VISA

  Gebyrfritt for medlemmer i fordelspakkene Ungdom og Ung/Student

  Valutapåslag 1,75 % ved uttak/varekjøp i utlandet

  35,-

  Hente PIN i nettbanken,  første gang

  0,-

  Hente PIN i nettbanken, påminnelse

  10,-

  Rebestilling (Erstatning) av kort

  100,-

  Rebestilling av PIN

  20,-

  Rebestilling av kort og PIN

  120,-

  Fra kredittkort til konto

  1% av beløpet

  minimum 25,-

LÅN

 • Vi tilbyr billån via vår samarbeidspartner SpareBank 1 Finans Østlandet.
   

 • Boliglån for kunder med fordelspakken Ekstra innenfor 70 % av godkjent verdivurdering, lån over kr. 3.000.000,-, nominell rente.

  Fra 2,45 %

  Effektiv rente

  2,54 %

  Boliglån for kunder med fordelspakken Ekstra innenfor 70 % av godkjent verdivurdering, lån mellom kr. 1.500.000,- og kr 3.000.000,-,  nominell rente.

  Fra 2,64 %

  Effektiv rente

  2,73 %

  Boliglån for kunder med fordelspakken Ekstra innenfor 70 % av godkjent verdivurdering, lån under kr. 1.500.000,-, nominell rente.

  Fra 3,15 %

  Effektiv rente

  3,25 %

  Boliglån for kunder med fordelspakken Ekstra  innenfor 85% av godkjent verdivurdering, lån over kr. 3.000.000,-, nominell rente.

  Fra 2,65 %

  Effektiv rente

  2,74 %

  Boliglån innenfor 85 % av godkjent verdivurdering, lån mellom 1.500.000,- og 3.000.000,-, nominell rente.

  2,90 %

  Effektiv rente

  3,00 %

  Boliglån for kunder med fordelspakken Ekstra innenfor 85% av godkjent verdivurdering, lån under kr. 1.500.000,-, nominell rente.

  Fra 3,35 %

  Effektiv rente 

  3,46 %

 • Boliglån for LO-medlemmer innenfor 70 % av godkjent verdivurdering, lån over kr. 3.000.000,-, nominell rente.

  Fra 2,45 %

  Effektiv rente

  2,54 %

  Boliglån for LO-medlemmer innenfor 70 % av godkjent verdivurdering, lån mellom kr. 1.500.000,- og 3.000.000,-nominell rente.

  Fra 2,64 %

  Effektiv rente

  2,73 %

  Boliglån for LO-medlemmer innenfor 70 % av godkjent verdivurdering, lån under kr. 1.500.000,-, nominell rente.

  Fra 3,15 %

  Effektiv rente

  3,25 %

  Boliglån for LO-medlemmer innenfor 85 % av godkjent verdivurdering, lån over kr. 3.000.000,-, nominell rente.

  Fra 2,65 %

  Effektiv rente 

  2,74 %

  Boliglån for LO-medlemmer innenfor 85 % av godkjent verdivurdering, lån mellom kr. 1.500.000,- og kr 3.000.000,-, nominell rente.

  Fra 2,90 %

  Effektiv rente

  3,00 %

  Boliglån LO-medlemmer innenfor 85 % av godkjent verdivurdering, lån under kr. 1.500.000,-, nominell rente.

  3,35 %

  Effektiv rente

  3,46 %

 • Innenfor 85 % av godkjent verdivurdering

   

  Fra 2,35 %

   

   

  Effektiv rente

   2,44 %

 • Nominell rente

  Fra 6,50 %

  Effektiv rente 

  Avhenger av utnyttelsen.

  Provisjon (av bevilget låneramme) - Etterskudd pr kvartal

  0,33 %

 • Lån innenfor 85 % av godkjent verdivurdering 

  2,04 %

  Effektiv rente

  2,12 %

 • Nominell rente

  6,70 %

  Effektiv rente

  14,05 %

  Etableringsgebyr

  750,-

 • Nominell rente

  4,70 %

  Effektiv rente

  11,04 %

  Etableringsgebyr

  375,-

 • Innenfor 70 % av takst 3 år, nominell

  Fra 2,55 %

  Effektiv rente

  2,62 %

  Innenfor 70 - 85 % av takst 3 år, nominell

  Fra 2,75 %

  Effektiv rente

  2,83 %

  Innenfor 70 % med 5 års binding

  Fra 2,75 %

  Effektiv rente

  2,83 %

  Innenfor 70-85% av takst 5 år, nominell

  Fra 2,95 %

  Effektiv rente

  3,03 %

  Innenfor 70% av takst 10 år, nominell

  Fra 3,35 %

  Effektiv rente

  3,45 %

  Innenfor 85% av takst 10 år, nominell 

  Fra 3,55 %

  Effektiv rente

  3,65 %

 • Fastrentelån innenfor 85 % med 3 års binding

  2,55 %

  Effektiv rente

  2,62 %

  Fastrentelån innenfor 85 % med 5 års binding

  2,75 %

  Effektiv rente

  2,83 %

  Fastrentelån innenfor 70 % av takst med 10 års binding

  3,35 %

  Effektiv rente

  3,45 %

  Fastrentelån innenfor 85 % av takst med 10 års binding

  3,55 %

  Effektiv rente

  3,65 %

 • Flexilån innenfor 60 % av godkjent verdivurdering, lån over kr. 3.000.000,-, nominell rente.

  2,55 %

  Effektiv rente

  2,88 %

  Flexilån innenfor 60 % av godkjent verdivurdering, lån mellom kr. 1.500.000,- og 3.000.000, nominell rente.

  2,80 %

  Effektiv rente 

  3,13 %

  Flexilån innenfor 60 % av godkjent verdivurdering, lån under kr. 1.500.000,-, nominell rente.

  3,25 %

  Effektiv rente

  3,59 %

  Det tas 0,05 % (0,2% pr år) provisjon på rammen pr kvartal  på alle nye Flexilån.

 • Nominell rente

  Fra 15,60 %

  Effektiv rente

  17,21 %

 • Investeringslån under 2.000.000

  4,65 %

  Effektiv rente

  4,81 %

  Investering over 2.000.000

  4,35 %

  Effektiv rente

  4,49 %

 • Nominell rente

  Fra 18,25 %

  Provisjon (av bevilget kreditt) Etterskudd pr kvartal (Gjelder ikke for Ekstra-kunder)

  0,25 %

 • Nominell rente

  6,00 %

  Effektiv rente

  6,22 %

 • Pris per måned inkl. VISA Classic kort

  15,-

  Nominell rente

  17,85 %

  Transaksjonsgebyr har samme pris som på ordinær lønnskonto

 • Endring av valuta ved forfall

  1.000

  Endring av valuta utenom forfall

  3.000

  Ta kontakt med banken for nærmere avtale om renter og bindingstid.

 • Depotgebyr ved pantefrafall, vikelse, bytte av sikkerhet, innvilgelse av lån m.m. Per dokument:

  1.000,-

  Gebyr ved kausjon, pr kausjonist:

  500,-

  Verdivurdering på nett

  500,-

  Termingebyr (uten melding til mottager)

  50,-

  Termingebyr (med melding til mottager)

  55,-

  Termingebyr (bankgiro til mottager)

  90,-

  Termingebyr, flexilån

  70,-

  Termingebyr, valutalån

  250,-

  Purregebyr

  70,-

  Gebyrer ved innvilgelse av endringer på lån

  250,-

  Avdragsfrihet per gang

  350,-

  Gebyrer ved endring av lånetype

  500,-

  Gebyrer ved endring/sletting av samskylder

  750,-

  Terminutsettelse per gang

  250,-

  Utvidelse av eksisterende kreditt

  500,-

  Depotgebyr ved sletting av sikkerhet

  0,-

  Depotgebyr, nedkvitteringer

  500,-

  Depotgebyr, endre/bytte sikkerhet

  1.000,-

  Depotgebyr ved prioritetsvikelse

  1.000,-

  Offentlig tinglysningsgebyr per dokument fast eiendom

  525,-

  Offentlig tinglysningsgebyr i andel borettslag (borettslagsleilighet)

  430,-

  Offentlig tinglysning av pantedokumenter ved refinansiering (annen finansinstitusjon) innenfor samme ramme

  200,-

  Offentlig tinglysning av fast eiendom (skjøte, leiekontrakt, transport, prioritetsvikelse mm)

  525,-

  Etableringsgebyr, nedbetalingslån

  Fra 750,-

  Etableringsgebyr, flexilån

  Fra 750,-

  Etableringsgebyr, byggelån

  6.000,- til 20.000,-

  Etableringsgebyr, kontokreditt (Gjelder ikke for Ekstra- og LOfavør-kunder )

  750,-

  Etableringskostnader, mellomfinansiering

  Fra 3.000,-

 • Lånebetingelsene for det enkelte lån vil bli fastsatt ut fra kundeforhold og risiko. Effektiv rente og rentekostnadene mv blir oppgitt på forespørsel og i tilbudsbrevet. Renten fastsettes individuelt når låneavtalen inngås.

  Renten fastsettes individuelt når låneavtalen inngås. Priseksempel Boliglån for unge: Nom 2,35 %, Eff.rente 2,44 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2.661.273 kroner, månedlig kostnad 8.872

 • Nominell rente

  Fra 3,00 %

  Effektiv rente

  3,10 %

SPARING

 • Nominell rente

  3,00 %

 • Nominell rente

  3,25 %

 • Nominell rente

  0,30 % 

  Nominell rente ved saldo> 50.000, - fra første krone

  0,60 %

  Nominell rente ved saldo >100.000,-

  0,85 % 

  Uttaksgebyr utover 12 uttak + fjorårets rente (Oppgjør av konto regnes som uttak).Pr. uttak belastes konto. Vil påvirke effektiv rente

  1 % 

  Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumskonto i nettbanken for eksisterende kunder (som har hatt et aktivt kundeforhold i minimum 3 mnd). 

  500,-

  Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumskonto i nettbanken for nye kunder

  1.000,-

  Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumskonto på bankkontor for eksisterende kunder (som har hatt et aktivt kundeforhold i minimum 3 mnd). 

  1.000,-

  Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumskonto på  bankkontor for nye kunder

  2.000,-

 • 6 måneders bindingstid. Minimum innskudd er 50.000,- kroner. 

  1,30 %

  12 måneders bindingstid. Minimum innskudd er 50.000,- kroner. 

  1,70 %

  Maks innskudd er 8.000.000.

  Renten kapitaliseres per 31.12. Uttaksgebyr er 5 %.

  Uttaksgebyret vil bli beregnet som debetrenter, der antall rentedager er lik antall dager fra uttak til spareavtalens utløp. Dette innebærer at uttaksgebyret blir mindre og mindre jo nærmere man kommer spareavtalens utløp. 

 • Nominell rente

  0,30 % 

  Nominell rente ved saldo> 50.000, - fra første krone

  0,60 %

  Nominell rente ved saldo >100.000,-

  0,85 % 

  Uttaksgebyr utover 12 uttak + fjorårets rente (Oppgjør av konto regnes som uttak).Pr. uttak belastes konto. Vil påvirke effektiv rente

  1% 

 • Nominell rente

  0,85 %

  Uttaksgebyr utover 12 uttak + fjorårets rente (Oppgjør av konto regnes som uttak).Pr. uttak belastes konto. Vil påvirke effektiv rente

  1 %

 • Nominell rente

  1,00 %

  Uttaksgebyr utover 12 uttak + fjorårets rente (Oppgjør av konto regnes som uttak).Pr. uttak belastes konto. Vil påvirke effektiv rente

  1 %

 • Nominell rente

  0,30 %

  For beløp > kr. 75.000,-

  1,15 %

  Du har 4 gebyrfrie uttak i året. Overføring mellom kontoer eller annen belastning i nettbanken regnes som uttak. Oppgjør av konto regnes også som uttak. Pr. uttak belastes konto. Vil påvirke effektiv rente.

  Maks innskudd: 8.000.000

  1 %

 • Rente fra første krone

  1,15 % 

  Uttaksgebyr utover 4 uttak + fjorårets rente (Oppgjør av konto regnes som uttak).Pr. uttak belastes konto. Vil påvirke effektiv rente.

  Renten forutsetter fast, månedlig sparing. Minimum kr 200 pr måned

  Maks innskudd: 8.000.000

  1 %

 • Nominell rente

  0,85 %

  Uttaksgebyr utover 12 uttak + fjorårets rente (Oppgjør av konto regnes som uttak). Pr. uttak belastes konto. Vil påvirke effektiv rente.

  1 %

 • Minimumsinnskudd = 400.000,-Renter og oppsigelse etter avtale

  Etter avtale