Skatteplikt til andre land?

Informasjon om FATCA – Skatterapportering til andre land. 


I tiden fremover vil norske banker spørre sine kunder om de er skattepliktige i andre land enn Norge.  Bakgrunnen for dette er innføringen av gjensidig skatterapportering mellom Norge og USA. Denne rapporteringen vil senere bli utvidet til å omfatte også andre land. 

Norge har inngått en avtale med USA om gjensidig skatterapportering. Avtalen er kjent som FATCA- avtalen og baserer seg på en amerikansk lov vedtatt i 2009. Overenskomsten gir norske finansinstitusjoner plikt til å identifisere mulige amerikanske skattesubjekter, og pålegger tilsvarende forpliktelser på amerikanske finansinstitusjoner i forhold til norske skattesubjekter med midler i USA. Det er kun for beløp over en viss størrelse at informasjon vil bli oversendt til USA. 


Hva vil det si for deg som kunde?

Personkunder
For deg som personkunde betyr dette at banken vil spørre om statsborgerskap og hvilke land du har skatteplikt til. Dersom du er skattepliktig til USA vil nødvendig informasjon bli videreformidlet til Skattedirektoratet som så vil foreta endelig oversendelse til amerikanske skattemyndigheter. Det er viktig å besvare bankens henvendelser vedrørende dette, siden manglende svar fra kunder kan medføre mistanke om mulig skatteplikt. I visse tilfeller kan det da bli pålagt amerikansk kildeskatt på betalinger fra amerikanske finansmarkeder.  

Bedriftskunder
Rapporteringsplikten gjelder også for bedriftskunder som møter følgende kriterier: 

•Bedriften vil være et investeringsselskap, dvs. at man har 50 % av eiendelene i verdipapirer, og/eller 50 % av inntekter fra verdipapirmarkedet.

•Bedriften har eiere med 25 % eierandel eller mer.

•En eller flere av disse eiere er amerikanske skattesubjekter. Det er primært informasjon om mulige eiere med amerikansk skatteplikt som er relevante.  

Dersom du har noen videre spørsmål vedrørende FATCA, ta gjerne kontakt med Bank1-fatca@sparebank1.no 

Du kan lese mer detaljert om FATCA på hjemmesiden til det amerikanske skattedirektoratet IRS Skatteetatens informasjon om FATCA