Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er oppsparte pensjonspenger fra tidligere arbeidsforhold. Å samle denne pensjonen på ett sted er lurt. Da får du oversikt, kontroll og lavere gebyrer. 

 • Det er gratis å flytte pensjonskapitalbevisene til oss.
 • Du får pensjonen utbetalt fra ett og samme sted når du går av med pensjon.
 • Du får en samlet oversikt over dine pensjonskapitalbevis i nettbanken din.

Rådgiver

Hva er pensjonskapitalbevis?

Pensjonskapitalbevis er et "bevis" på pensjonspenger du har opparbeidet deg i tidligere jobber du har hatt. Beviset blir opprettet hver gang du slutter i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonsordning.

Har du byttet jobb flere ganger er det sannsynlig at du har ett eller flere pensjonskapitalbevis. Hvor pensjonen din er plassert bestemmes av bedriften du jobber i, men når du slutter i jobben kan du velge å flytte pensjonskapitalbevisene dit du selv ønsker!

Et pensjonskapitalbevis kan være med investeringsvalg eller med avkastningsgaranti.

Slutter du i en bedrift som har hybridpensjon får du et pensjonsbevis.

Hvis du slutter i en bedrift som har ytelsesbasert pensjonsordning får du en fripolise. 


Hvorfor samle pensjonskapitalbevisene?

Det kan være lønnsomt og lurt å samle pensjonskapitalbevisene på ett og samme sted. Her er noen gode grunner:

 • Enklere oversikt og kontroll.
 • Du kan følge pensjonen og gjøre endringer på nett og i mobilbanken.
 • Færre gebyrer og reduserte kostnader.

Slå sammen bevisene og gjør det enda enklere

Når du har samlet pensjonskapitalbevisene hos oss kan du slå de sammen. Her finne du skjema for å slå sammen pensjonskapitalbevis. Fyll det ut og returner det til oss, så slår vi sammen bevisene dine.


Hvordan finner du pensjonskapitalbevisene dine?

norskpensjon.no finner du en oversikt over dine pensjonsavtaler. Her finner du også avtalenummer på de ulike pensjonskapitalbevisene dine. Dette nummeret trenger du for å kunne samle bevisene hos ett og samme selskap, som for eksempel oss. 


  

Årlig avtalegebyr

Du betaler et årlig avtalegebyr på 0,50 % av G (93.634 kroner). G står for folketrygdens grunnbeløp, denne justeres 1. mai hvert år. Er du ikke eKunde, er årlig avtalegebyr 0,60 %. Gebyret reduseres forholdsmessig når saldo er under 10 000 kroner.

Investeringsprofiler og forvaltningshonorar

Pensjonskapitalbevis med garantert avkastning:

 • 1,20 %.

Pensjonskapitalbevis med aktiv forvaltning:

 • SpareBank 1 Alderstilpasset: 1,35-1,03 %
 • SpareBank 1 Forsiktig: 1,05 %
 • SpareBank 1 Moderat: 1,15 %
 • SpareBank 1 Offensiv: 1,25 %
 • SpareBank 1 100 % Aksjer: 1,35 %

Pensjonskapitalbevis med basis forvaltning:

 • SpareBank 1 Alderstilpasset: 1,00-0,96%
 • SpareBank 1 Forsiktig: 1,00 %
 • SpareBank 1 Moderat: 1,00 %
 • SpareBank 1 Offensiv: 1,00 %
 • SpareBank 1 100 % Aksjer: 1,00 %

Følg pensjonskapitalbeviset ditt på nett

I nettbanken din har du alltid oversikt over pensjonskapitalbevis som står hos oss. Du finner pensjonen ved å velge pensjon under sparing i menyen. Her kan du endre investeringsprofil og følge med på sparesaldoen din.

eKunde

Som eKunde vil du til enhver tid ha avtaledokumentene dine tilgjengelig i nettbanken din. Ønsker du avtaledokumenter per post, må du ta kontakt med vårt kundesenter.

Investering og risiko

Pensjonskapitalens risiko og de fremtidige utbetalinger vil variere i takt med verdiendringen i investeringsvalget på avtalen din. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig utvikling.

Beregning av alderspensjon

Den fremtidige alderspensjonen din vil være summen av det tidligere arbeidsgivere har betalt inn, og den avkastningen du får på pensjonskapitalbeviset ditt. Pengene står i fondssparing og du har selv risikoen for eventuell negativ avkastning på sparebeløpet. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av spareverdi ved start uttak av alderspensjon, avkastningen på ditt investeringsvalg, utbetalingstidspunktet, din uttaksgrad og utbetalingstid.

Uttak av alderspensjon

Du kan tidligst ta ut pensjonen din når du fyller 62 år, og du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetaling. Utbetalingstiden må være over minimum 10 år og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år. Skjema for å starte utbetalingen finner du på www.sparebank1.no/pensjon/kontoutskrift eller ved å kontakte oss på telefon 02300.

Kontoutskrift

For at du skal kunne følge med på utviklingen på ditt pensjonskapitalbevis sender vi deg en kontoutskrift i året som viser verdiutviklingen på fondene dine.

Last ned fullstendige vilkår (pdf).

Produktet leveres av SpareBank 1 Forsikring


Hva lurer andre på?