Makrofrokost - med et Østfoldperspektiv

Tirsdag 3. desember inviterer vi til en interessant start på dagen;
En hyggelig frokost i kombinasjon med betraktninger rundt markedsutsikter på makronivå, med et Østfold- og Akershusperspektiv. Spesielt rettet mot bedriftsmarkedet.


Finanssjef i SpareBank 1 Østfold Akershus Henry Tvete vil gi en oppdatering på hvordan markedet ser ut og si litt om framtidsutsiktene; Vi har hatt ti år med fantastiske finansmarkeder, lave renter, lav arbeidsledighet, høy reallønnsutvikling, stigende børs og boligpriser. Hvordan ser de neste ti årene ut?


Lokalt fokus

Foredraget vil ha ekstra fokus på det lokale markedet, Østfold og Akershus.

- Vi som bank tenker først og fremst lokalt, og det gjør også mange av våre bedriftskunder. Derfor er det viktig å se dette ut fra et lokalmarkedsperspektiv. Samtidig som vi setter det i inn i den store sammenhengen, og de påvirkninger det gir. Hva kan bedrifter her i distriktet gjøre for å møte fremtidens utfordringer, være seg nasjonale som internasjonale? Er det tiltak vi kan gjøre nå som kan sikre at man står styrket mot fremtidige utfordringer? Noe av dette kan du få svar på denne dagen, forklarer Tvete.


Stor usikkerhet

Til tross for at mange børser ligger nær sine toppnoteringer mener de fleste at usikkerheten er stor. Mye spiller inn, som blant annet negative renter, resesjonsfrykt, inflasjon, lønnsoppgjør, statsbudsjett, Brexit, handelskrig, aksjemarkedet og boligpriser, og det er vanskelig å spå fremtiden.

- Makro handler om å forså og belyse økonomiske sammenhenger og hvordan det påvirker din bedrift. Det handler om å våge å ri bølgen når det er gode tider og skru på bremsen ved behov, ikke ta for stor risiko etter en vekstperiode. Det lønner seg å forberede seg på resesjon uten å bli for forsiktig, utdyper Finanssjefen.

Dette er et tema som påvirker de fleste av distriktets bedrifter. Hold av 3. desember, enten du er bedriftskunde hos SpareBank 1 Østfold Akershus, eller ei.

Velkommen til et spennende frokostmøte.

 

 

«Jeg har hørt på Henry Tvete legge frem sine makroøkonomiske analyser, noe han gjør på en fin og forståelig måte. Fredriksborg har brukt hans prognoser til å diskutere utviklingen fremover.»       

Tore Fredriksen, Fredriksborg AS

 

«Henry Tvete holdt et meget interessant foredrag om internasjonale makroøkonomiske utviklingstrender som vil påvirke oss som bedrifter. Direkte matnyttig for vår daglige og langsiktige vurderinger!»

Svenn Anstensrud, Vreten Norge AS

Henry Tvete
Finanssjef
918 40 809