Opprett depositumskonto bedrift

Dette skjemaet brukes når både leietaker og utleier er bedrifter. Bruk dette hvis du er privatperson. Hvis Bestilling og signering gjøres av prokurist/daglig leder i henhold til firmaattest eller person som har fått delegert signeringsfullmakt. Signeringsfullmakt må være registrert hos oss.

Etter at vi har mottatt skjemaet, sender vi likelydende avtaler til utleier (selskapet) og leietaker innen tre arbeidsdager. Signeringen gjøres med BankID.


Person som skal signere på avtalen på vegne av selskapet (utleier)

Fornavn og etternavn


Leietaker må være kunde

Fylles ut dersom leietaker er et selskap. I tillegg må feltene nedenfor fylles ut på person som skal signere i henhold til firmaattest.

Fornavn og etternavn


Detaljer om leiekontrakt

Vi gjør oppmerksom på at husleiekontrakten skal være signert av begge parter før depositumet settes inn på konto.

Leiekontrakten må være signert før bestilling