Terminforretning

Med terminforretning låser du din bedrifts fremtidige, utenlandske inntekter og utgifter til en bestemt kroneverdi.

  • Du vet valutakursen på forhånd når du betaler beløpet.
  • Du er sikret forutsigbare kjøp og salg.
  • Terminforretning bidrar til en trygg økonomi i fremtiden.

Sikker valutakurs på leveringstidspunktet

Valutakursen avtales den dagen du inngår avtalen om terminforretning med oss. Da tar vi utgangspunkt i dagens markedspris og rentedifferansen mellom de to valutaene som gjelder for din bedrift. 

Når valutabeløpet forfaller, brukes den avtalte valutakursen uansett hva kursen i markedet er på selve forfallsdatoen. Ved hjelp av terminforretning sikrer du bedriften din en avtalt valutakurs på leveringstidstidspunktet. 


Priser og vilkår

  • Ingen ekstra kostnader
  • Du betaler kun basert på valutakurs