Driftstapsforsikring

En skade på bygning eller eiendeler kan medføre at driften reduseres eller i verste fall stopper helt opp. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften. 

  • En driftstapsforsikring sørger for at driftsresultatet opprettholdes til tross for skade.
  • Du kan også velge at forsikringen skal dekke lønn til de ansatte.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker blant annet driftstap som følge av:

  • Brann- og vannskade
  • Naturskade
  • Innbrudd og tyveri

Snarveier