Kontoutskrift pensjon

Her finner du alt du trenger å vite om kontoutskriften for pensjon, enten du sparer privat, har en fripolise, pensjonskapitalbevis eller er ansatt i en bedrift.


Få full oversikt over pensjonen din i dag

Logg inn og få oversikt over pensjonsavtalene dine og se kontoutskriften din. Du kan også administrere kundeforholdet ditt, kjøpe pensjonskonto eller flytte pensjonskapitalbevis.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der du får samlet din innskuddspensjon - også fra tidligere arbeidsgivere.

Les mer om egen pensjonskonto

illustrasjon av kvinne som jobber på datamaskin

Vi trenger din legitimasjon

Som forsikringsselskap og forvalter av pensjonssparingen din er vi pålagt å ha oppdatert legitimasjon på alle våre kunder. Dette er først og fremst for din sikkerhet. Vi må vite at du er deg. Samtidig er dette et tiltak for å forhindre økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. Vi trenger derfor din hjelp til å legitimere deg.
 

Slik gjør du det

Det eneste du trenger å gjøre er å logge deg på med BankID i kundeportalen Min pensjon. Når du har logget inn er jobben gjort. Du skal ikke gjøre noe mer. Dette er ansett som godkjent legitimering.

 

Hva skjer om du ikke legitimerer deg?

For å møte kravet fra myndighetene blir vi på sikt pålagt å avvikle kundeforholdet for de kundene vi mangler tilstrekkelig legitimasjon fra. Vi ønsker selvsagt at du skal kunne fortsette å bruke oss akkurat slik du gjør i dag og håper at du oppdaterer legitimasjonen din nå. Du kan lese mer om hvitvasking fra Finans Norge her.


Bærekraftig avkastning for en trygg fremtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning, og kjernen i våre forvaltningsstrategier er å sikre en langsiktig og solid avkastning uten at din pensjon utsettes for unødvendig risiko.

Vi tilbyr tre forvaltningsalternativer, alle tre er spesialtilpasset for langsiktig pensjonssparing og følger «beste bærekrafts prosess» innenfor sin forvaltningskategori. Alle har nulltoleranse for ulovlige aktiviteter og ekskluderer biologiske og kjemiske våpen, antipersonell miner, klasevåpen og kjernefysiske våpen. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår med respekt for alle grunnleggende og internasjonalt anerkjente traktater og erklæringer.

Alle våre forvaltningsalternativer er på samme tog i en omstilling til en bærekraftig fremtid. For å lykkes er det aller viktigste at omstillingen skjer i selskaper som ikke er grønne i dag. Derfor hjelper det ikke å bare eie dagens grønne selskaper. Vi, som investorer, har et felles ansvar for å bidra så godt vi kan til å løfte grå og svart virksomhet over i «grønn sone».

Andre tema

Indeksforvaltning
Indeksforvaltning bruker den enkleste formen for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Forvalter fjerner de «verste» selskapene i sitt investeringsunivers gjennom en ekskluderingsliste og et sett med regler som er utarbeidet i forkant. 

Svanemerket forvaltning
Den svanemerkede forvaltningen fjerner både enkelt selskaper og hele sektorer fra sine investeringer. De har færre selskaper i porteføljen sin og gjør en grundigere jobb med å ekskludere, og er derfor sammenliknet med indeksforvaltningen, et bedre alternativ med tanke på ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Forvaltningen følger en utvidet eksklusjonsliste, hvor blant annet investering i fossil energi (olje, gass og kull) og bedrifter som våpen-, tobakk- og spillindustrien blir utelukket. Det investeres i selskaper som oppnår høy bærekraftscore av MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Aktiv forvaltning
Den aktiv forvaltningen har færre selskaper i sine porteføljer, alle investeringer er godt analysert og forvalter kjenner selskapene svært godt. Bærekraftrisiko er en naturlig og integrert del av investeringsprosessen. Aktive forvaltere styres ikke av regelverk, men har frihet og fleksibilitet til å investere basert på kunnskap og forventninger til framtiden. En aktiv investor samarbeider tett med både ledelse og styret i selskapene de investerer i, og bidrar til forbedringer på et høyere strategisk nivå. Til forskjell fra indeks og den svanemerkede forvaltningen kan de aktive forvalterne være investert i selskaper som er grå i dag, og bidrar aktivt til en raskere omstilling til grønne bærekraftige selskap.

Les mer om våre retningslinjer for ansvarlig og bærekraftig forvaltning i SpareBank 1 Forsikring 


Hva lurer andre på?