Driftsbygning

Forsikring av driftsbygninger dekker små og store landbruksbygninger og landbrukseiendom, som for eksempel uthus og lokaler for dyrehold.

Dekker skade på fastmontert produksjonsutstyr.
Dekker tapte leieinntekter ved skade.
Dekker yrkesskade for ulønnet arbeid.
landbruk

Hva dekker forsikring av driftsbygning?

Forsikringen kan tilpasses alle gårdens driftsbygninger. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer som vi tilpasser ut ifra ditt behov. 

Dekning Driftsbygning
Brann
Vannskade
Tyveri 
Hærverk
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (kalt sanitærporselen)
Fastmontert produksjonsutstyr (og midlertidig demontert utstyr)
Naturskade
Vindskader
Snøtyngde og takras
Driftsbygninger som er under montering eller utvidelse Inntil 250.000 kr
Tapte leieinntekter (under gjenoppbygging) Inntil 150.000 kr (kan utvides)
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall Inntil 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko
Merutgifter ved offentlige bestemmelser (kalt påbud) fra myndigheter Inntil 5.000.000 ved fullverdi og
50 % av forsikringssum ved førsterisiko
Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget må betale Inntil 10.000.000 kr
Erstatningsansvar for tilleggsnæring som er underordnet gårdens hovedvirksomhet
Rettshjelp Inntil 150.000 kr
Yrkesskade for ulønnet arbeidskraft
Kunstnerisk utsmykning Valgfri tilleggsforsikring
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall, som er over 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko Valgfri tilleggsforsikring
Tapte leieinntekter over 150.000 kr Valgfri tilleggsforsikring

Skadeeksempler

Eksempler på skader der bonden har fått bruk for forsikringen


Brann i låve

Varmgang i et eldre elektrisk anlegg gjorde at det startet brann i låven. Deler av låven brant ned og medførte totalskadet bygning. Forsikringen dekket riving, rydding og gjenoppbygging av ny låve.


Tak blåste av

Etter et kraftig uvær hadde det blåst av takstein fra et lagerbygg og ned på to arbeidsmaskiner. Forsikringen dekket både skadene på taket og arbeidsmaskinene.


Hærverk

En søndag morgen kom bonden til driftsbygningen og oppdaget at flere ruter hadde knust. Det var også tagget på veggene. Forsikringen dekket både skadene og utgiftene for å få fjernet taggingen.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du forsikring av driftsbygning hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Boligforsikringer til gården

Har du gård er det ikke bare driftsbygningene som bør forsikres. Vi forsikrer også gårdshus, kårbolig og andre bygg som ikke er direkte knyttet til driften. 

Har du hatt uhell eller skade på driftsbygning? 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.