Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, kan du også spare til alderspensjon.

  • Skattefradrag for en del av innbetalt beløp.
  • Du kan også knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.
  • Gir fordeler for deg med høy personninntekt (7,1 G).

Markedets beste avkastning på innskuddspensjon

◾Du kan spare inntil 6 % av brutto personinntekt mellom 1 og 12 G. 

◾Du kan få skattefradrag for inntil 50 % av sparebeløpet. 

◾Du kan også knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

◾Vi anbefaler innskuddspensjon kun for selvstendig næringsdrivende med høy inntekt (over 7,1 G) og generelt god økonomi.

 


Kakediagram som viser 25 %. Grafikk.

Forsiktig

25 % aksjer og 75 % rentefond

Kakediagram som viser 50 %. Grafikk.

Moderat

50 % aksjer og 50 % rentefond

Kakediagram som viser 75 %. Grafikk.

Offensiv

75 % aksjer og 25 % rentefond.

Kakediagram som viser 100 %. Grafikk.

100 % aksjer

Her spares det kun i aksjer.


Hva lurer andre på?


Priser og vilkår

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger