Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for bedrifter.

  • God avkastning for de ansatte.
  • Forutsigbare kostnader for bedriften.
  • Enkelt og oversiktlig for både bedrift og ansatte.

Mer pensjon for pengene

Bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 får god avkastning på pensjonssparingen. Våre fond er blant de tre beste de siste 3, 5, 10 og 15 år, ifølge pensjonsportalen Norsk Pensjon. Hos oss får du rett og slett mer pensjon for pengene!


Pensjon er viktig både for bedriften og de ansatte

En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte. Samtidig kan det være et konkurransefortrinn for deg som arbeidsgiver når du skal rekruttere nye medarbeidere. Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparingen. 


Velg mellom ulike investeringsporteføljer

Arbeidsgiver velger hvilken investeringsportefølje de ansatte skal ha. Vi anbefaler alderstilpasset portefølje, som vil si at andelen aksjer trappes ned fra 100 til 20 prosent fra den ansatte fyller 40 år og fram til pensjonsalder.  

I tillegg kan arbeidsgiver la de ansatte velge porteføljer med ulik vekting mellom aksjer og rentefond. Med disse porteføljene trappes andelen aksjer ned fra den ansatte fyller 57 år, for å sikre pensjonen. Nedenfor ser du de tilgjengelige porteføljene.


Forsiktig

For deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko på sparepengene dine.

Moderat

For deg som er opptatt av trygghet og avkastning og ønsker moderat risiko på sparepengene.

Offensiv

For deg som er opptatt av forventet avkastning på sparepengene, men ønsker noe mindre risiko. Sparesaldoen kan svinge mye underveis i sparingen.

100 % aksjer

For deg som er opptatt av høy avkastning på sparepengene, og er villig til å ta høy risiko. Sparesaldoen kan svinge underveis i sparingen.


Vilkår og detaljer

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger

  


Økt pensjonssparing - et av de beste ansattgodene

De som tjener godt, får ikke pensjon fra Folketrygden av lønn som overstiger 7,1 G. Som arbeidsgiver kan du spare inntil 7 % av lønnen til alle ansatte, men du kan også velge å spare inntil 18,1 % ekstra av lønnen mellom 7,1 G og 12 G.

På den måten kan du være med og kompensere for at Folketrygden ikke utbetaler pensjon for lønn over 7,1 G. Den ansatte kan også velge å bli trekt i lønn for å øke pensjonssparingen. En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn.Hva skjer dersom en ansatt blir arbeidsufør?

Arbeidstakeren vil få utbetalinger fra Folketrygden, men betydelig mindre enn lønnen. Uførepensjon er et viktig ansattgode som viser at bedriften ønsker å ta vare på de som mister arbeidsevnen, enten det er varig eller midlertidig. Med uførepensjon minsker du gapet mellom lønnen og utbetaling fra Folketrygden.


Hva lurer andre på?