Ulykkesforsikring bedrift

Ulykkesforsikring gir dine ansatte erstatning ved ulykker som skjer i fritiden.

Gir dine ansatte en ekstra trygghet å vite at man får en erstatning dersom en ulykke skulle skje.
Forsikringen utbetales ved varig medisinsk invaliditet, ervervsuførhet eller dødsulykke.
Forsikringen dekker behandlingsutgifter som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold. Samme satser på behandling og opphold i private- og offentlige institusjoner.


Hva dekker forsikringen?

Bedrifter som har den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan tegne ulykkesforsikring. De ansatte kan forsikres mot en eller flere av disse hendelsene:

  • Død som følge av en ulykkesskade i fritiden
  • Varig medisinsk invaliditet
  • Ervervsuførhet

I tillegg kan man forsikre ansattes barn og ektefelle/samboer:

  • Ved ulykkesforsikring for den ansattes barn, gjelder denne hele døgnet.
  • Tilleggsforsikring for ektefelle eller samboer gjelder i fritiden.


Visse sports- og risikoaktiviteter må dekkes på en individuell forsikring mot tilleggspris.

Hva er ulykkesskade, varig medisinsk invaliditet og ervervsuførhet?

En ulykkesskade er en skade på kroppen som skjer plutselig og uforutsett på grunn av en ytre påvirkning.

Varig medisinsk invaliditet er en varig skade på kroppen, hvor den som er skadet har mistet noe av sin normale kroppsfunksjon.

Ervervsuførhet er varig, helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid. Ervervsuførhet kan oppstå som følge av ulykkesskade eller sykdom.

Har du eller noen av dine nærmeste vært utsatt for en ulykke?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?