Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å forsikre arbeidstakere med yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker alle. Både heltids- og deltidsansatte.

Dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte.
Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene.
De ansatte får erstatning ved skade som følge av en arbeidsulykke eller -sykdom.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Ansatte får dekket det økonomiske tapet etter en yrkesskade. Hvis ansatte dør som følge av en yrkesskade utbetales erstatning til etterlatte ektefelle/samboer og barn under 20 år.

Se full oversikt over hva som dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Yrkesskadeforsikringen dekker: Yrkesskade
Ménerstatning
Arbeidsuførhet
Erstatning ved dødsfall
Tap av inntekt
Påførte og fremtidige utgifter
Psykologisk førstehjelp innen 24 timer
På vei til og fra arbeid Tilleggsdekning
Ménerstatning under 15 % Tilleggsdekning
Økt ménerstatning Tilleggsdekning
Økt erstatning ved død Tilleggsdekning

Selvstendig næringsdrivende eller freelancer?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller freelancer er du ikke pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Selv om det ikke er pålagt å kjøpe forsikringen er det lurt da man fortsatt kan bli utsatt for yrkesskader. For å kjøpe yrkesskadeforsikring må du først ta kontakt med NAV og bestille frivillig yrkesskadetrygd.

Verdt å vite om yrkesskadeforsikring

Forsikringen gjelder for ulykke og sykdom som har skjedd i arbeidssammenheng, og som er definert i lov om yrkesskadeforsikring.

Det er lovpålagt for arbeidsgivere å ha yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.
 

Kontakt oss eller bli kontaktet hvis du ønsker pris på yrkesskadeforsikring

Erstatningssummene er basert på folketrygdens grunnbeløp (G) og kommer i tillegg til det folketrygden utbetaler. For erstatningssummer, se egne tabeller.

  • Du kan utvide forsikringen til å dekke medisinsk invaliditet etter småskader, det vil si skader som fører til medisinsk invaliditet under 15 prosent.
  • Du kan også øke forsikringsbeløpet for invaliditet og død.
  • Forsikringen kan i tillegg dekke skader som skjer på vei til og fra jobb.
  • Du kan også utvide med forsikringer for annen sykdom og fritidsulykke.

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår

Har dere yrkesskadeforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?


Video placeholder image

person i rullestol ikon illustrerer melde yrkesskade

Melde yrkesskade

Har du eller en ansatt vært utsatt for skade eller sykdom?


Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.