Hvorfor velge aksjeselskap (AS) som selskapsform?

Når du starter for deg selv må du velge riktig selskapsform for bedriften din. Her er nyttig info om aksjeselskap.

Aksjeselskap (AS) passer deg som: 

 • eier selskapet alene eller sammen med flere
 • tar risiko med investeringer i utstyr eller varer
 • ønsker å skape verdier utover lønn til deg selv 
 • ser for deg å ta utbytte
 • er opptatt av trygghet og gode rammer – du har rett på sykepenger, bedre pensjon og refusjon etter statens satser

Er aksjeselskap den beste selskapsformen for din bedrift?

Å starte og drive et aksjeselskap (AS) er lettere og enklere enn for noen år siden. Inngangsbilletten er blitt rimeligere – 30 000 kroner i dag mot 100 000 kroner tidligere. Den store gulroten er at du ikke har personlig ansvar for økonomien i selskapet.

Registrere et aksjeselskap? Det gjør du her i Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Mindre konsekvenser ved konkurs

I et AS får du lønn som en ansatt, og som lønnstaker vil du nyte godt av flere rettigheter. Aksjeselskapet regnes som en egen juridisk enhet, og på det viset er du ikke personlig ansvarlig overfor en tredjepart. Står du som personlig kausjonist for lån bedriften tar opp, er du selvsagt ansvarlig for disse. 

Ved en konkurs er det mindre sjanse for å bli personlig rammet, men du kan risikere å miste midler og eiendeler tilhørende selskapet.

Les også: Lån og finansiering - hva passer for dere?

Rettesnorer som utvikler selskapet

Vi kan altså slå fast at det å drive et aksjeselskap medfører mer albuerom. Men det fører også med seg større forpliktelser.

Du er nødt til å levere offentlig regnskap og etablere et styre. Og har du ansatte, må det oppfylles en rekke plikter.

Men et styre og offentlig regnskap kan også ses på som en skjerpende rettesnor. Kompetente styremedlemmer vil gi deg gode råd til selskapets beste. Det kan også være en sunn motivasjon å vite at kunder og andre har innsyn i selskapets økonomi.

Les også: Hvorfor velge enkeltpersonforetak som selskapsform?

Legg inn mer egenkapital – tjen bedre

Gründeren som tør å legge penger i potten, har ofte mye å vinne.

Studier fra Statistisk Sentralbyrå viser at personer som starter selskaper med innskudd to ganger kravet, i gjennomsnitt øker inntekten sin med 10 prosent. Da sammenlignet med hva de ville hatt i lønn som vanlige lønnsmottakere.

I 2017 ble det startet opp 25 315 aksjeselskap og 35 357 enkeltpersonforetak (ENK), ifølge SSBs tall. Da er ikke foretak i primærnæringen og offentlig forvaltning medregnet.

Statistikken viser at langt flere nystartede aksjeselskap holder koken etter 5 år sammenlignet med enkeltpersonforetak. Overlevelsesgraden er 27 prosent for ENK og 49 prosent for AS.

Les også: Ansette flere? Dette må dere tenke på

Enkel sammenligning

Dette er de viktigste forskjellene på aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

Aksjeselskap (AS)

 • En eller flere eiere.
 • Eierne er bare økonomisk ansvarlig hvis de kausjonerer for lån som selskapet tar opp. Det er strenge regler for å ta ut penger av selskapet.
 • Aksjekapital på minst 30.000 kr.
 • Må registrere seg i Foretaksregisteret.
 • Ingen utbytteskatt før man tar ut penger fra selskapet, og bare selskapsskatt av overskuddet.
 • Samme person kan være eier, styremedlem, daglig leder og ansatt. Du kan altså ansette deg selv i selskapet for å få bedre pensjon og sykepenger.

Les mer hos Innovasjon Norge og Altinn.

Enkeltpersonforetak (ENK)

 • En eier. 
 • Eier er økonomisk ansvarlig.
 • Ingen aksjekapital.
 • Må ikke registrere seg i Foretaksregisteret hvis man er under fem ansatte, og ikke driver med videresalg av varer.
 • Overskuddet skattes som lønnsinntekt for eier av selskapet.
 • Som eier får du mindre pensjon og sykepenger enn hvis du hadde vært ansatt.

Les mer om ENK her, eller hos Innovasjon Norge og Altinn.

Det kan også være at du bør vurdere andre selskapsformer, slik som ansvarlig selskap (ANS), forening, stiftelse, samvirkeforetak (SA), almennaksjeselskap (ASA) eller Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Kan revisjon velges bort?

Som driver av AS må du levere regnskap. I utgangspunktet har alle aksjeselskaper også krav om regnskapsrevisjon. Nye regler fra 2017 sier derimot at du kan velge bort revisjon om du kan sjekke av på alle disse punktene:

 • Driftsinntektene dine er mindre enn 6 millioner kroner.
 • Balansesum (gjeld og egenkapital) er mindre enn 20 millioner kroner.
 • Du har mindre enn 10 årsverk i selskapet

Må bedriften min ha revisor? (altinn.no)

Gikk fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap 

Rørleggeren Lars Morten Myran (38) opplevde at valg av selskapsform hadde direkte påvirkning av hvordan han ble oppfattet i bransjen. Det var da han etablerte aksjeselskap at ting virkelig begynte å løsne for bedriften.

Enkel og trygg bedriftshverdag

Enkel og trygg hverdag 

Sjekk hvordan du kan bli kvitt tidstyvene ved å bruke produkter og tjenester som gjør hverdagen mer effektiv for deg, og dine ansatte. 

Penger til å vokse

Når bedriften vil vokse, så trengs det ofte penger. Av lån og finansiering - hva passer best for bedriften din? Her er en kjapp oversikt.

Forsikringer bedriften bør ha

Noen forsikringer, slik som yrkesskadeforsikring for ansatte er lovpålagt. Men det er andre som også er viktige å ha. Sjekk oversikten her. 

Bli bedriftskunde hos oss

Få råd og hjelp i viktige avgjørelser uansett hvor liten eller stor bedriften din er. Her finner du alt på et sted og de beste digitale løsningene.