Alternative resultatmål

I kvartals- og årsrapporten presenteres det alternative resultatmål i tillegg til måltall som reguleres av IFRS.  

  • Forstå virksomheten bedre
  • Mer tydelig informasjon om hvordan konsernet har prestert eller forventer å prestereKontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469