Alternative resultatmål

I kvartals- og årsrapporten presenteres det alternative resultatmål i tillegg til måltall som reguleres av IFRS.  

Forstå virksomheten bedre
Mer tydelig informasjon om hvordan konsernet har prestert eller forventer å prestereKontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469