Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall 1. kvartal 2018

  • Antall kontorer 8 (9)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 29,4 mrd kr (27,9 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 199 (199)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 25,6 mrd kr (24,4 mrd kr)
  • Brutto utlån: 17,3 mrd kr (16,4 mrd kr)
  • Innskudd: 12,7 mrd kr (12,4 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 14,4% (10,8 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,6 %


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469