Finansiell informasjon

Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus per 2. kvartal 2016. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall

  • Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt: 27,2 mrd kr (25,5 mrd  kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 207 (217) 
  • Brutto utlån inkl. Boligkreditt: 23,7 mrd kr (21,9 mrd kr)
  • Innskudd: 12,6 mrd kr (12,0 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 14,4% (14,7%)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,6 % (15,0 %)


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469