Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall 1. kvartal 2019

  • Antall kontorer 7 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 32,4 mrd kr (29,4 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 202 (199)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 27,0 mrd kr (25,6 mrd kr)
  • Brutto utlån: 18,5 mrd kr (17,3 mrd kr)
  • Innskudd: 14,9 mrd kr (12,7 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 16,9 % (14,4 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,8 %

 Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469