Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus per 3. kvartal 2017. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall

  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 28,7 mrd kr (27,1 mrd kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 198 (201)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 24,9 mrd kr (23,9 mrd kr)
  • Innskudd: 12,9 mrd kr (12,2 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 11,9% (14,7%)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,8% (14,5%)


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469