Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus per 3. kvartal 2016. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall

  • Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt: 27,1 mrd kr (25,6 mrd  kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 201 (212) 
  • Brutto utlån inkl. Boligkreditt: 23,9 mrd kr (22,3 mrd kr)
  • Innskudd: 12,2 mrd kr (11,8 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 15,0% (12,1%)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,5 % (15,0 %)


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469