Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus per 1. kvartal 2017. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall

  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 27,9 mrd kr (26,5 mrd kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 199 (208)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 24,4 mrd kr (23,2 mrd kr)
  • Innskudd: 12,4 mrd kr (11,7 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 10,8% (10,8%)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,8% (15,0%)


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469