Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall 3. kvartal 2018

  • Antall kontorer 8 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 31,1 mrd kr (28,7 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 201 (197)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 27,1 mrd kr (24,9 mrd kr)
  • Brutto utlån: 18,8 mrd kr (16,8mrd kr)
  • Innskudd: 13,7 mrd kr (12,9 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 12,5 % (11,9 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,6 %

 Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469