Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall 2. kvartal 2019

  • Antall kontorer 7 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 33,1 mrd kr (30,8 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 204 (198)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 27,5 mrd kr (26,4 mrd kr)
  • Brutto utlån: 18,9 mrd kr (18,1 mrd kr)
  • Innskudd: 15,8 mrd kr (13,7 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 14,7 % (13,4 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 16,2 %

 Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469