Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus per 4. kvartal 2016. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall

  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 27,7 mrd kr (26,0 mrd  kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 200 (209) 
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 23,9 mrd kr (22,5 mrd kr)
  • Innskudd: 12,4 mrd kr (11,8 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 13,8% (10,8%)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (16,6 %)


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469