Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus per 3. kvartal 2017. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall

  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: : 29,3 mrd kr (27,7 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 199 (200)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 25,3 mrd kr (23,9 mrd kr)
  • Innskudd: 12,9 mrd kr (12,4 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 12,3% (13,8%)
  • Ren kjernekapitaldekning 17,6% (16,3%)


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469