Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus per 2. kvartal 2017. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall

  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 28,7 mrd kr (27,2 mrd kr) 
  • Antall årsverk i konsernet: 199 (207)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 24,7 mrd kr (23,7 mrd kr)
  • Innskudd: 13,1 mrd kr (12,6 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning 10,5% (14,2%)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,2% (14,6%)


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469