Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall 4. kvartal 2018

  • Antall kontorer 8 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 31,7 mrd kr (29,3 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 201 (199)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 27,2 mrd kr (25,3 mrd kr)
  • Brutto utlån: 18,9 mrd kr (17 mrd kr)
  • Innskudd: 14,4 mrd kr (12,9 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 11,6 % (12,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 16,1 %

 Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469