Fakta og nøkkeltall

Her finner du fakta og nøkkeltall for konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.


Nøkkeltall 2. kvartal 2018

  • Antall kontorer 8 (8)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 30,8 mrd kr (28,7 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 198 (199)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 26,4 mrd kr (24,7 mrd kr)
  • Brutto utlån: 18,1  mrd kr (16,6 mrd kr)
  • Innskudd: 13,7 mrd kr (13,1 mrd kr)
  • Egenkapitalavkastning: 13,4 % (10,5 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 15,9 %


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469