Finansielle mål og måloppnåelse

Strategiske mål

Ren kjernekapitaldekning > 14,5 %
Egenkapitalavkastning > 10,0 %

Måloppnåelse

Vi er en sterk, lokalt forankret sparebank som har Østfold og søndre del av Akershus som sitt prioriterte markedsområde.

SpareBank 1 Østfold Akershus konsernet består av morbanken SpareBank 1 Østfold Akershus, samt datterselskapene Nekor Gårdselskap AS (100 %) og EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS (100 %). Banken har også betydelige eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS (SpareBank 1 Gruppen) og SamSpar Bankinvest I AS . (BN bank) 

Lese mer om våre resultater.Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469