Investor

Finanskalender

 • 2016

  Representanskapsmøte 

  16.03.16

  Ex. utbytte

  17.03.16

  Kvartalsrapport 1. kvartal

  29.04.16

  Kvartalsrapport  2. kvartal

  12.08.16

  Kvartalsrapport 3. kvartal

  31.10.16

  Se også bankens egen side på oslobors.no for børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.

Se også


Kontaktperson

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469