Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Østfold Akershus.


Arild Bjørn Hansen

Administrerende direktør

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014

Administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Han har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Har tidligere arbeidet i Bergen kommune, DnB, Nordea og Halden Sparebank. Siste lederstillinger var administrerende banksjef i Halden Sparebank og viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus. Ansatt i banken (Halden Sparebank) siden 2011.

Antall aksjer i banken: 1.200

Styreverv:
Styreleder Nekor Gårdselskap AS
Styreleder EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styreleder SpareBank 1 Kundesenter AS
Styreleder i Våler Park AS
Styremedlem i Mosseporten Næringspark AS
Styremedlem i Fasett Eiendom AS
Styremedlem i Mosseporten Frysehotell AS


Lillian E. Lundberg

Viseadminstrerende direktør

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014

Viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Hun er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole 1996. Erfaring fra KPMG og PwC som revisor og konsulent. Ansatt i banken som økonomisjef (Rygge-Vaaler Sparebank) siden august 2006. Har innehatt stillinger som økonomisjef, banksjef økonomi/finans og økonomi- og administrasjonsdirektør.

Antall aksjer i banken: 1.200

Styreverv:
Styremedlem i Nekor Gårdselskap AS


Jorunn Solstad Ellingsen

HR direktør

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014

HR direktør/forretningsstøtte i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Hun har utdannelse fra Luftkrigsskolen 2. avdeling og Stabsskolens 1. avdeling, mellomfag i Sosiologi og Statsvitenskap, pedagogikk grunnfag og diverse program innenfor økonomi og markedsføring. Hun har tidligere arbeidet for Luftforsvaret, Statnett og Peab AS. Siste lederstilling før ansettelse i banken var Organisasjonsdirektør i Peab AS. Ansatt i banken som HR sjef i 2008. Har i banken hatt ulike lederstillinger innenfor HR.

Antall aksjer i banken: 389

Styreverv:
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS


Jon Tørmoen

Direktør bedriftsmarked

Direktør bedriftsmarked i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Er utdannet Foretaksøkonom fra NHH med tillegg av et 6 vekttallsprogram i personaladministrasjon og ledelse fra BI. Har tidligere arbeidet i DnB, Nordea, Storebrand og Kaupthing Bank hf NUF som . Siste lederposisjon var som Kredittsjef og leder av bankdrift i Kaupthing Bank hf NUF. Ble ansatt i banken (Rygge-Vaaler Sparebank) som Kredittsjef i 2009. Har i banken hatt ulike lederstillinger innenfor BM, Kreditt og Forretningsstøtte.  

Antall aksjer i banken: 500

Styreverv:
Styreleder i Mosseporten Næringspark AS
Styreleder i Fasett Eiendom AS
Styreleder i Mosseporten Frysehotell AS


Per Skauen

Direktør personmarked

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014

Direktør personmarked i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Har sin utdannelse fra Bankakademiet 1. og 2. avdeling. Har jobbet som salgssjef, markedssjef, PM koordinator og leder PM ved forskjellige kontorer i Kreditkassen-systemet. Var i en periode leder for segmentansvar og for salgsstøtte i Nordea Norge.  Ble ansatt som Leder for personmarked i banken (Rygge-Vaaler Sparebank) fra 2006.

Antall aksjer i banken: 285

Styreverv:
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS


Geir A. Haugan

Direktør forretningsutvikling/marked

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014

Direktør forretningsutvikling/marked i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Utdannet fra Bankakademiet og BI, Privat økonomi m/Jus del 1 og 2, Arbeidspsykologi og ledelse fra BI 2011. Har tidligere arbeidet i Landsbanken Fredrikstad, Sarpsborg SpareBank 1 og Halden Sparebank. Siste lederposisjon var leder for privatmarkedet i Halden/Sarpsborg SpareBank 1.

Antall aksjer i banken: 285


Håkon Fossvik

Daglig leder - EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS

Daglig leder i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus siden 2006. Har en Cand.mag innen økonomi og pedagogikk. Utdannet Eiendomsmegler fra BI Oslo. Har tidligere arbeidet i EiendomsMegler 1 Fredrikstad og FOBBL/Exact Fredrikstad. Siste lederposisjon var som avdelingsleder/fagansvarlig i FOBBL/Exact Fredrikstad.

Antall aksjer i banken: 0

Styreverv:
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Norge AS


Se også