Innskytervalget 2016

Valget er gjennomført.


Valgresultat for innskyternes valg:

Distrikt 1. Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby og Ås
                             

 • Åge Grønneberg, Vestby
 • Peer Olsen, Son  
 • Varamedlem: Lars Erik Nygård, Ås                 

 Distrikt 2. Moss, Rygge, Råde og Våler

 • Thor Sanderød, Våler
 •  Inger-Lise Skartlien, Rygge 
 • Varamedlem: Arild Ruver Andersen, Moss 

 Distrikt 3. Fredrikstad og Hvaler

 • Peter T. Hansen, Kråkerøy
 • Hilde Porsmyr, Gamle Fredrikstad 
 • Varamedlem:  Christian Fredrik Rybom, Fredrikstad                               

Distrikt 4. Halden, Sarpsborg, Aremark og Rakkestad                                   

 • Pål Scott Hagen, Halden, Sarpsborg 
 • Monica Carmen Gåsvatn 
 • Varamedlem: Gunn Mona Ekornes, Halden

Distrikt 5. Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog

 • Jarle Huseby, Askim
 • Inger Line Schi, Askim 
 • Varamedlem: Elisabeth Torskenæs Krusinski, Askim

Godkjent av valgkomiteen 11.03.2016

 Valgdistriktene

Distrikt 1.    Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Nesodden,  Oppegård, Ski, Vestby og Ås  
Distrikt 2.    Moss, Rygge, Råde og Våler  
Distrikt 3.    Fredrikstad og Hvaler  
Distrikt 4.    Halden, Sarpsborg, Aremark og Rakkestad  
Distrikt 5.    Askim, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker og Rømskog  

Valgkomiteen

Representantskapet oppnevner en valgkomité blant representantskapets medlemmer som bestemmer hvilke kandidater du kan stemme på til innskytervalget.