Avtalevilkår personBankID

PersonBankID er et elektronisk bevis, som du kan bruke blant annet når du skal signere en elektronisk avtaleinngåelse. Den elektroniske signaturen bekrefter din identitet, knytter meldingen til avsender og gjør det mulig å oppdage endringer i meldingen. Les hele avtalen.