Pressemelding resultat 3.kvartal 2015

Solid resultat og fokus på moderne banktjenester. Resultat før skatt pr. 3. kvartal 2015 ble på 225,9 millioner mot 207,2 milioner i tilsvarende periode i 2014. Resultatet fra den ordinære virksomheten utgjorde 204,2 mill. kr. mot 140,8 mill. kr. i 2014.

11. november 2015

Resultat før skatt pr. 3. kvartal 2015 ble på 225,9 millioner mot 207,2 milioner i tilsvarende periode i 2014.

Resultatforbedringen i ordinær drift sammenlignet med fjoråret skyldes høyere netto renteinntekter og lavere kostnader. Når vi korrigerer tallene med ekstraordinære omstruktureringskostnader i 2014 har vi en reell forbedring i ordinær virksomhet på 41 millioner kroner og dette er vi godt fornøyd med, sier adm. dir. i SpareBank 1 Østfold Akershus Arild Bjørn Hansen.
Vi ser at den positive utviklingen med hensyn til kundevekst som vi hadde i første halvår har fortsatt, og kan vise til hele 6,4 % utlånsvekst hittil i 2015.

Det er i løpet av året bevilget i underkant av 4 milliarder kroner til finansiering av mange kunders «boligdrøm», andre private formål og næringsvirksomhet i bankens primære markedsområde som er Østfold og søndre del av Akershus.

Den positive trenden knyttet til økt omsetning og resultat i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS 
fortsetter.

7 av 10 lånesaker blir signert med bankID
Kunder ønsker en enkel bankhverdag, og vi legger mye energi i å legge til rette for dette. Vi ser nå at hele 7 av 10 av våre kunder nå signerer lånepapirene digitalt ved hjelp av bankID og bruk av mobilbanken øker for hver måned som går – kunder i SpareBank 1 Østfold Akershus står for hele 300.000 pålogginger i mobilbanken – hver måned! 

Når vi nå har kjøpt opp mCASH, kan vi tilby våre kunder markedets beste totalløsning for butikkbetaling, nettbetaling og vennebetaling via mobiltelefonen, sier Arild Bjørn Hansen.

Børsmelding og fullstendig kvartalsrapport finner du på bankens hjemmeside eller på Oslo Børs.

Nøkkeltall per 30.09.15 (sammenlignbare tall 2014 i parantes)

 • Resultat før skatt hiå.: 225,9 mill. kr (207,2 mill. kr)
 • Resultat etter skatt hiå.: 181,3 mill. kr (175,8 mill. kr)
 • Egenkapitalavkastning hiå.: 12,12 % (13,60 %)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis hiå.: kr 14,97 (kr 17,43)
 • Ren kjernekapitaldekning: 15,01 % (15,38 %)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd. PM inkludert overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS: 4,7 % (1,6 %)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd. BM: 13,7 % (-0,1 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 0,8 % (5,6 %)
 • Innskuddsdekning: 75,8 % (81,3 %)

  Kontaktpersoner:
  Adm. dir. Arild Bjørn Hansen – 911 98 211
  eller Viseadministrerende dir. Lillian E. Lundberg – 480 44 46

Kontaktpersoner

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469