Resultat 1. halvår 2015

2000 nye kunder og solid resultat. Konkurransen i bankmarkedet er tøffere enn noen gang, og det er da hyggelig å se at vi har en god vekst i antall kunder, samtidig som vi leverer et solid resultat pr. 30.6.2015, sier adm.dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

3.mars 2014

En effektivisering av bankens driftskonsept , med noe færre kontorer, utvidet rådgivningstilbud på kveldstid og
mer satsing på kundesenter, bedriftssenter og nettbaserte løsninger, setter oss i stand til å tilby våre kunder
svært konkurransedyktige betingelser.
I mai 2015 gjennomførte banken en vellykket emisjon som styrket bankens egenkapital og kapitaldekning.
Dette gjør oss godt rustet til å bidra til lokal verdiskapning og vekst i Østfold og Akershus syd, sier Arild Bjørn
Hansen.
Resultat før skatt for 1. halvår 2015 ble på 178,8 mill. kr. og resultatet fra den ordinære virksomheten utgjorde
127,6 mill. kr. Dette er en vesentlig resultatforbedring i forhold til tilsvarende periode i 2014.
Banken satser stort på eiendomsmegling og Eiendomsmegler 1 Østfold Akershus har en solid posisjon i Østfold
og Akershus syd og solgte i løpet av første halvår 750 boliger.
Tapene er vesentlig redusert sammenlignet med fjoråret, netto tap utgjorde 7,9 mill. kr. mot 22,9 mill. kr. i
første halvår 2014.
Resultatet fra 1. halvår 2015 viser at vi er langt på vei til å skape en kostnadseffektiv bank som vil sikre at
banken er konkurransedyktig og enda mer attraktiv i tiden som kommer, både for kunder, ansatte og bankens
investorer, avslutter Adm. dir. Arild Bjørn Hansen.
Nøkkeltall per 30.06.15 (sammenlignbare tall 2014 i parentes):
Kontaktpersoner: Adm. dir. Arild Bjørn Hansen – 911 98 211
eller Viseadministrerende dir. Lillian E. Lundberg – 480 44 469
Fullstendig halvårsrapport finner du på bankens hjemmeside eller på Oslo Børs


Kontaktpersoner

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469