Vi kutter boliglånsrenta

Statsmister Erna Solberg stiller seg i spissen for et renteoppgjør. Det er nå lagt frem tall fra Verdensbanken som viser at norske banker opererer nesten helt uten konkurranse. Norge rangeres på tredje siste plass i en oversikt over konkurransen i bankmarkedet i 43 land.

24. september, 2015

Som leder for SpareBank 1 Østfold Akershus med definert markedsområde
Østfold og søndre del av Akershus,  føler jeg et behov for å nyansere litt det
bilde somTV 2 sin nyhetsreportasje på tirsdag ga det norske folk. 

Bankene tjener for mye!
Med utgangspunkt i tidligere bankkriser hvor bankenes manglende
soliditet fikk store konsekvenser både for kunder, ansatte og samfunnet
i sin helhet, er det nå etablert et omfattende regelverk som pålegger
bankene å benytte ”gode tider ” til å styrke bankens egenkapital / soliditet.   
Alle banker og bankledere støtter intensjonen bak dette regelverket.

Norsk myndigheter – både den ”rødgrønne” og dagens ”blå-blå” regjering 
har valgt å følge opp dette ved å innføre disse reguleringene litt tidligere enn 
regelverket tilsier.  En ekstra forsiktighetsbuffer med andre ord.

En bank er som en hvilken som helst annen bedrift.  
Dersom vi skal bygge  opp mer egenkapital så må vi tjene mer penger. 
For oss som bank er det marginen mellom utlån og innskudd som bidrar
mest. Alle bankene har fokus på å drive mest mulig effektivt – her bidrar alle 
ansatte.  I tillegg har mange av bankene eiere ( i SpareBank 1 Østfold Akershus 
har vi egenkapitalbeviseiere) – som i den situasjon vi er i nå må leve med
redusert utbytte.

Vi snakker om et spleiselag – hvor alle bidrar til at banken bygger opp 
tilstrekkelig soliditet for å stå i mot neste uværsperiode.De fleste bankene
– vår bank inklusiv – vil ikke kunne innfri myndighetenes krav med mindre
vi kan levere resultater på de nivåene som vi kan vise til i dag.

Når statsminister og finansminister nærmest krever at bankene skal redusere 
sine marginer, snakkes det mot bedre vitende. 
For å score et enkelt poeng før neste valg? 

Liten konkurranse i bankmarkedet?
Når vi spør kundene om hva som betyr mest når de skal velge bankforbindelse er 
de først og fremst opptatt av god kundeservice, rask respons og effektive 
betalingsløsninger (mobilbank og nettbank). Kundene forventer at banken 
har konkurransedyktige priser, men det er den samlede kundeopplevelsen
som til slutt er avgjørende for hvilken bank  man velger. 

Gjennom etablering av finansportalen.no og penger.no er markedet fullstendig 
transparent og her har kundene full oversikt over både renter og gebyrer 
– hos alle bankene.  Her kan man utfordre bankene, be om tilbud og dersom 
man ønsker det – bytte bank. Denne åpenheten og konkurransen trigger oss 
som sitter i dette hver dag.

En forutsetning for å kunne levere gode kundeopplevelser er at vi oppnår 
gode økonomiske resultater. Da har vi handlefrihet til å være tilstede der kundene 
ønsker å treffe oss, gi god rådgivning og ikke minst bidra tilbake til 
lokalsamfunnet av overskuddet som skapes.

Arild Bjørn Hansen 
SpareBank 1 Østfold Akershus • Administrerende direktør
Mobil: 911 98 211 • Kundesenter: 05700
E-post: arild.b.hansen@sparebank1.no • Web: sparebank1.no/søa


Kontaktpersoner

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469