60 000 Østfoldinger tror de får dårligere råd fremover

Dette fremkommer av en fersk undersøkelse som Respons Analyse har foretatt på oppdrag fra SpareBank 1.  I forhold til landet for øvrig er folk i Østfold mer pessimistiske når det gjelder utsiktene for husstandens økonomi om ett år sammenlignet med i dag, sier adm. dir. Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1
Østfold Akershus.

11. januar, 2016

De fleste føler at jobben er trygg

Det er mye fokus i media på at Norge står overfor mer turbulente tider med høyere arbeidsledighet.  Blant de som har fast jobb i Østfold i dag svarer 83% at de føler at jobben sin er trygg.  2 av 10 svarer at de ikke er trygge på at de har jobben sin i fremtiden.

Økte boligpriser og økt sparing

Det er en tydelig forskjell mellom Østfoldinger og folk ellers i landet når det gjelder forventninger til hvordan boligprisene vil utvikle seg – der vi bor.  Mens hele 63 % av Østfoldingene tror på en positiv utvikling er tilsvarende tall for landet sett under ett 46 %.  Her er det naturligvis regionale forskjeller – hvor deler av Vestlandet trekker ned statistikken.

Hele 3 av 10 Østfoldinger – tilsvarende 60.000 personer – sier at de vil spare mer i 2016 enn i 2015. Dette henger nok både sammen med en generell god velstandsutvikling og dermed økt mulighet for å avsette noen ekstra kroner, men også litt usikkerhet om fremtiden og økt fokus på behovet for å ta litt mer ansvar for egen pensjonssparing.

Østfoldingen tåler en solid renteøkning!

Selv om mye tyder på at rentenivået fortsatt vil holde seg lavt i tiden fremover, er det godt å få bekreftet at Østfoldingene har tatt «høyde for» et høyere rentenivå.  Hele 95 prosent av de som har lån sier at de tåler høyere boligrente, og halvparten av disse sier at de vil kunne håndtere en økning på 4 % -poeng og oppover.  Dette er betryggende og bekrefter at bankene gir god rådgivning og har en sunn utlånspraksis, avslutter Arild Bjørn Hansen

 

Kontaktpersoner:       

Adm. dir. Arild Bjørn Hansen telefon  911 98 211                                                                   

Kommunikasjonsdirektør Ivar A. Christoffersen telefon 951 75 833

 

Moss, 11.1.2016


Kontaktpersoner

Sparebank1, Moss, Styrebildet februar 2014
Ivar A. Christoffersen
kommunikasjonsdirektør
+47 951 75 833