[5.2.16] Pressemelding kvartalsrapport 4. kvartal

Over 4 milliarder i nye boliglån fra SpareBank 1 Østfold Akershus i løpet av 2015.

 

Dette er fasiten når banken nå legger frem sitt resultat for 4. kvartal 2015.

Vi opplever en god tilgang av både privatkunder og bedrifter, til sammen over 2500 nye kunder i 2015.  Med en netto utlånsvekst på henholdsvis 6,4% i personmarkedet og 8,8 % i bedriftsmarkedet, har vi styrket våre markedsandeler innenfor begge kundegrupper, sier adm.dir. Arild Bjørn Hansen.

Også innenfor eiendomsmeglingen ble 2015 et godt år, med over 1200 boligsalg, solid resultatforbedring og svært gode tilbakemeldinger fra kunder som valgte Eiendomsmegler 1 Østfold Akershus.

Det er godt å kunne bidra til bådelokal næringsutvikling og ta del i så mange familiers innfrielse av sine boligdrømmer, og dette kan vi gjøre gjennom å levere gode resultater, noe vi også gjorde i 2015 sier Arild Bjørn Hansen.                                       

Resultat før skatt for 2015 ble på 278,2 millioner sammenlignet med 262,7 millioner i 2014. Resultatet fra den ordinære virksomheten utgjorde 259,5 millioner.  Dette er en resultatforbedring på hele 66,8 millioner kroner. Korrigert for engangsposter i 2014 knyttet til omstrukturering er forbedringen på 44,4 millioner. Resultatforbedringen i ordinær drift sammenlignet med fjoråret skyldes høyere netto renteinntekter og lavere kostnader. Resultat før skatt forbedres ytterligere sammenlignet med fjoråret som følge av lave tap i 2015. Egenkapitalavkastningen ble på 10,8 %mot 12,6 % i 2014.

Endret kundeadferd
I likhet med hele finansbransjen merker også vi at kunder endrer sine bruksvaner i stadig høyere tempo.  Dette er en positiv utfordring som vi møter ved å modernisere både mobilbanken og nettbanken (rett rundt hjørnet), i tillegg til at vi tilbyr våre kunder den mest komplette løsningen når det gjelder vennebetaling, kjøp i butikk og netthandel – mCASH.

Kundene må få velge selv hvor de vil møte oss – vårt fokus er å være tilstede og gi kundene gode opplevelser uansett hvor vi møtes.  Derfor var det en god start på året når vi SpareBank 1 banker ble kåret til Norges beste virksomhet på kundeservice. Prisen er basert på TNS Gallups store kundesentermåling KS indeks med over20.000 respondenter, sier en optimistisk Arild Bjørn Hansen.Børsmelding og fullstendig kvartalsrapport finner du på bankens hjemmeside


Nøkkeltall per 31.12.15 (sammenlignbare tall 2014 i parantes)

 • Resultat før skatt: 278,2 mill. kr (262,7 mill. kr)
 •  Resultat etter skatt:221,0 mill. kr 219,9 mill. kr)
 • Egenkapitalavkastning: 10,78 % (12,55 %)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 19,56 (kr 21,80)
 • Foreslått utbytte 3,90 (4,40)
 • Ren kjernekapitaldekning: 16,56 % (15,62 %)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd. PM inkludertoverføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS: 6,4 % (0,9 %)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd. BM: 8,8 % (-0,1 %)
 •  Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 1,0 % (6,5 %)
 •  Innskuddsdekning: 77,1 % (81,2 %)

  Kontaktpersoner
  Adm. dir. ArildBjørn Hansen – 911 98 211
  eller Viseadministrerende dir. Lillian E. Lundberg  –  480 44 469