SpareBank 1 Østfold Akershus etablerer nytt hovedkontor i Rygge kommune

I samsvar med fusjonsavtalen mellom Rygge Vaaler Sparebank og Halden SpareBank 1 fra 2011, er det nå besluttet at banken skal bygge nytt hovedkontor i Rygge.


Byggestart er planlagt til 1. kvartal 2017, med ferdigstillelse i løpet av 4. kvartal 2018.

Moderne og fleksibelt bygg
-Vi vil få et moderne og funksjonelt bankbygg med innbydende lokaler tilpasset fremtidens bankdrift, sier administrerende direktør Arild Bjørn Hansen. Hovedkontoret får ca. 155 arbeidsplasser, og vil romme blant annet administrasjonen, fellesfunksjoner, samt kundemottak med plass til rådgivere og eiendomsmeglere.

God beliggenhet – god tilgjengelighet  
Den nye adressen for hovedkontoret vil være Varnaveien 43E, som er vis a vis Rygge Storsenter. Området Ryggeveien / Varnaveien gir oss en sentral og tilgjengelig beliggenhet i et handels- og næringsområde i stor utvikling.

God tilgjengelighet for kundene har vært en viktig føring i prosessen med å finne en egnet tomt, for selv om det er vesentlig mindre behov for kundene å «gå i banken» nå enn tidligere, vil det fortsatt være situasjoner hvor noen av kundene våre ønsker møte med en rådgiver i banken. Hoveddelen av fasaden vil vende ut mot Ryggeveien og Varnaveien, og foruten bankens lokaler, vil resten av bygget bestå av en større forretningsdel for utleie.

Banken vil eie en seksjon i sameiet med utbyggeren Fredriksborg Eiendom, på 4100 m2 av det totalt 9100m2 store bygget.Vi vil disponere 3500 m2 til selve banklokalet, og planlegger å leie ut resten av arealene.

Dette er en merkedag for banken, og vi gleder oss til vi kan flytte inn i et nytt og moderne bygg som både kunder og ansatte vil ha stor glede av, avslutter
administrerende direktør Arild Bjørn Hansen.


Kontaktpersoner
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen – 911 98 211 eller
Informasjonssjef Heidi Erøy Hansen – 971 14 015