Vi kutter boliglånsrenta

Vi kutter boliglånsrenta med inntil 0,15 prosentpoeng.

29.mars 2016 

 

Laveste boligrente blir nå 1,95% for unge LO-medlemmer.

Det er viktig at våre kunder ser at vi er konkurransedyktige og kan tilpasse oss raskt til endringer i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Ivar A. Christoffersen.

Kontaktpersoner
Kommunikasjonsdirektør Ivar A. Christoffersen 951 75 833
Viseadm.dir Lillian E. Lundberg 480 44 469
Moss, 29.3.2016