Streiken er over

Streiken i finansnæringen er over etter at Finans Norge og LO tirsdag ettermiddag ble enige hos Riksmekleren. - Finans Norge er fornøyde med at vi er blitt enige om en løsning, og at streiken blant LOs medlemmer i finansnæringen nå er over, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

- Løsningen gir en ansvarlig økonomisk ramme, og Finans Norge fikk gjennomslag for prinsippet om at tariffavtalen fremdeles skal ligge på selskapsnivå. Dette var svært viktig for oss.  I tillegg er partene enige om at rett til tariffavtale inntrer ved en organisasjonsprosent på 10%. Finans Norge er svært fornøyd med at vi også med LO har tatt viktige skritt for å modernisere tariffavtalen, sier Opdal Kerr. 

Riksmeklerens skisse til løsning anbefales av Finans Norge sitt forhandlingsutvalg, og skal endelig godkjennes i organisasjonens hovedstyre.

Ytterligere detaljer vil bli lagt ut på nettsidene; www.finansnorge.no