SpareBank 1 og DNB etablerer nytt skadeforsikringsselskap

I løpet av første kvartal 2019 slår vi sammen skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB til et nytt selskap. Navnet på det nye selskapet blir Fremtind.

Sammenslåingen gjelder kun skadeforsikringsselskapene og ikke bankene.


Hva betyr dette for forbundet og medlemmene?

Dere kan ta det helt med ro. Det blir få eller ingen endringer på forsikringene som følge av fusjonen. Prisen vil være som før.

Kundeforholdet gjennom LOfavør blir som før, og medlemmene kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

Verken forbundet eller medlemmene trenger å gjøre noe. Dere finner fortsatt forsikringene i nettbank, mobilbank og kundeportal. Dere når oss gjennom de samme kontaktpunktene dere har brukt tidligere. Trenger dere å snakke med en rådgiver, treffer dere oss fortsatt i lokalbanken.


Om fusjonen

  • Sammen ønsker vi å etablere landets ledende forsikringsselskap og det skal kundene dra nytte av. Både SpareBank 1 og DNB har sterke kompetansemiljøer innenfor blant annet innovasjon, design, og teknologi, og sammen har vi betydelig kompetanse som er helt essensielt for å møte nye utfordringer i markedet og våre kunders behov. Vi skal kunne komme enda raskere på banen med nye og relevante forsikringsprodukter og tjenester, drive mer rasjonelt og tilby mer konkurransedyktige betingelser. Sammen skal vi gjøre skadeoppgjør enklere og raskere, og det skal bli lettere å kjøpe og endre forsikringer. 

  • Ja, målet er å etablere et nytt selskap med felles eierskap.

  • Det nye selskapet skal hete Fremtind.

  • Fusjonen skal etter planen tre i kraft i løpet av første kvartal 2019, forutsatt at Finanstilsynet/Finansdepartementet godkjenner sammenslåingen.

  • Det er forsikringsselskapene DNB Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS som skal fusjonere. Det fusjonerte selskapet vil sammen, gjennom DNB og SpareBank 1, tilby alle typer forsikringsprodukter til privatkunder og bedriftskunder. 

  • SpareBank 1 Gruppen skal eie 65 prosent og DNB 35 prosent av det nye selskapet.

  • Nei, det er kun forsikringsselskapene som slår seg sammen.

Pensjon blir eget selskap

Samtidig som vi etablerer et skadeselskap med DNB, skal vi styrke vår posisjon på pensjon.I løpet av første kvartal 2019 vil livsforsikringsselskapet SpareBank 1 Forsikring AS bli et rendyrket pensjonsselskap for bedrifter og privatpersoner.

Hva betyr dette?

Ta det helt med ro. Dette vil ikke få noen konsekvenser for pensjon- og spareproduktene dere har hos oss. Det vil være samme pris og med samme vilkår som før. Dere når oss gjennom de samme kontaktpunktene dere har brukt tidligere. Vi vil fortsette å jobbe for at dere får den beste avkastningen og den beste rådgivningen.

Hvorfor oppretter vi et eget pensjonsselskap?

I løpet av første kvartal 2019 blir skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB slått sammen til et nytt selskap. Personforsikringene flyttes også over til det nye skadeselskapet.

Det er en ypperlig anledning til å bli enda tydeligere på at vi er best på pensjon og rendyrke dette i et eget selskap.