Foreslå kandidat til innskytervalget

Takk for at du engasjerer deg. Fristen for å sende forslag er 6. februar. Valgkomiteen vil da jobbe videre og plukke ut de endelige kanditatene. Vi legger ut info på nettsidene våre så snart alt er klart.

Hvis kandidaten for eksempel er student eller ikke har arbeid for tiden, skriver du det.

Ikke påkrevd, men fint hvis du har.