• Du er midlertidig forsikret mens vi behandler helseopplysningene dine. Det vil si at du er forsikret for uforutsette hendelser, som ikke har sammenheng med helsetilstanden før du signerer avtalen.