• I de aller fleste sakene blir vi enige i den første samtalen vi har med deg.