Bengt Kristiansen
Eiendomsmegler MNEF - daglig leder
916 92 947