Gjermund Haugeneset
Eiendomsmegler MNEF - daglig leder
906 78 774