Erik Nickelsen
Eiendomsmegler MNEF - avdelingsleder
913 47 123