Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig?

Som en hovedregel skal bankene ikke låne ut mer enn 85 % av kjøpesummen. Det betyr at du må ha 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. I tillegg må du dekke omkostningene ved kjøpet. Hvor mye du må betale i omkostninger, avhenger av hvilken type bolig du kjøper. 

  • Selveier: Du må betale 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten, og et lite gebyr for tinglysing av skjøte og tinglysing av bankens sikkerhet.
  • Borettslag: Omkostningene er betydelig lavere, ca. 5000 kroner.


Kjøper du en enebolig til 4 millioner kroner, må du altså ha 600 000 kroner i egenkapital. I tillegg må du betale ca. 100 000 kroner i omkostninger.    

Det er mulig å låne mer enn 85 % av kjøpesummen hvis du har familie (i all hovedsak foreldre) som kan stille som kausjonister, det vil si at de gir banken tilleggssikkerhet i sin bolig.    

Hvis du har BSU-konto hos oss, og denne ikke er fylt opp når du kjøper bolig, kan du la beløpet stå og spare videre. Det teller likevel med i egenkapitalen ved boligkjøp. Har du BSU-konto i en annen bank, kan denne flyttes til oss, så teller også denne med som egenkapital. Merk at dette gjelder kun vanlig BSU-konto, ikke tilleggsprodukter som StartBSU, BSU 2.0, BSU Pluss eller lignende.

Slik kan du skaffe egenkapital

  • Du kan spare. Er du under 34 år er Boligsparing for ungdom (BSU) en smart spareform. 
  • Familie kan hjelpe deg, for eksempel ved å gi forskudd på arv eller et privat lån.