• Avdragsfrihet vil si at du kun betaler renter og ikke avdrag på selve lånet. Dette er noe vi normalt ikke anbefaler siden det totale nedbetalingsbeløpet blir høyere. Hvis prisene i boligmarkedet faller, kan høy belåning føre til at du har mer i lån enn boligen din er verdt.