Urolige tider - slik kan vi hjelpe deg og bedriften

Mange bedrifter på Østlandet er eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.


Ikon, paraply

Vi kan bidra økonomisk

Myndighetene har tatt grep for å hjelpe næringslivet. Vi er nå klare til å ta imot søknader om likviditetslån  fra kunder.

Regjeringen har innført en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen.

Myndighetene har stilt følgende krav til likviditetslån;

 • Garantiordningen gjelder lån til små og mellomstore bedrifter som på grunn av koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel 
 • Ordningen gjelder bare bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før koronautbruddet kom til Norge.
 • Likviditetslån til hver bedrift skal samlet sett ikke overstige;        

        - To ganger lønnskostnader i 2019
            (evt. beste anslag for ny-oppstartede selskap)
        - 25% av omsetning i 2019
        - 50 millioner kroner

 • Nedbetalingstid på maksimalt 3 år

Les mer om Likviditetslån med statsgarati her.

Vi kan tilby

Likviditetslån

Nå kan små og mellomstore bedrifter søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden. Vi kan nå ta imot søknader fra egne kunder og vurderer disse fortløpende.

Les mer om Likviditetslån med statsgaranti her.

Benytt mal for budsjettmodell som vedlegg i søknaden dersom du ikke har et annet oppsett for budsjett. 

Ikke AS eller nettbank bedrift? Da kan du søke her:

Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet.

I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.

Ikke AS eller nettbank bedrift? Da kan du søke her:

På lag med landbruket i en krevende tid

Koronakrisen treffer også jord- og skogbruk. - Husk at våre landbruksrådgivere alltid er der for deg. Ta kontakt, enten du trenger hjelp, gode råd eller en sparringspartner, oppfordrer landbruksansvarlig Ann Brudevoll.


Koronatiltak for bedrifter

Gjennom myndighetenes nye lånegarantiordning er målet at bankene skal få større handlingsrom til å bistå bedrifter rammet av koronakrisen. - Vi skal følge opp og gjøre vårt beste for å hjelpe levedyktige bedrifter til å holde hjulene i gang, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør for bedriftsmarked.

Støtt de lokale bedriftene

Mange bedrifter går gjennom en tøff tid. For de bedriftene som fortsatt holder åpent, er det viktig å holde hjulene i gang. For å gjøre det, trenger de hjelp fra kundene sine – oss.


Våre første lån med statsgaranti er nå ute

Myndighetenes krisepakker skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronakrisen. Vi i banken er tett på kundene våre nå. Vi følger opp og gjør vårt beste for å hjelpe de som sliter. 


Bistand til permitteringer med bakgrunn i korona

TheVIT AS har utviklet informasjon om permitteringer med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per 17.03.2020 fra NAV, NHO og Virke.

Vi er med frivilligheten og kulturen også i vanskelige tider

Alle lag, foreninger, kulturorganisasjoner, artister og utøvere som samarbeider med oss skal føle seg trygge på at vi står ved deres side, også gjennom koronakrisen.


Vi stenger dørene midlertidig fra 16. mars for å forebygge koronaspredning

Fra mandag 16. mars vil bankens dører være låst. Det betyr ikke at banken er stengt, men at møter må avtales på forhånd eller gjennomføres som nettmøter eller på telefon.

 • Banken er i full drift, men vi ber om forståelse for at det kan ta noe mer tid enn vanlig å ta unna alle henvendelser.
 • Møter gjennomføres i hovedsak som avtalt, men dersom du ønsker det kan vi ta møtet på telefon, nettmøte eller video. 
 • Ved spørsmål oppfordres kunder til å holde seg oppdatert via våre nettsider. 
 • Bruk gjerne vår chatbot, chatløsning inne i nettbanken eller send melding i nettbanken.
 • Ta eventuelt kontakt med din rådgiver direkte eller ring vårt bedriftssenter på telefon 915 07050.
 • Mange av våre ansatte jobber nå hjemmefra. De er tilgjengelige og betjener kunder via telefon og digitale kanaler.
 • Se åpningstider og betalingsfrister for påsken her

Dette er en ekstraordinær situasjon for det norske samfunnet, men vi vil gjøre vårt for å bidra i denne samfunnsdugnaden.

Ta kontakt med banken dersom du får problemer eller er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien som en følge av koronakrisen

Vi ønsker å bidra til å redusere risikoen for spredning av koronaviruset. Derfor anbefaler vi alle som har spørsmål eller ønsker kontakt med oss om å bruke chat, telefon eller nettmøte.

Har du allerede avtalt et møte kan vi gjerne ta det på telefon, hvis du heller ønsker det.

korona ikon

Spørsmål og svar